Хамали и администратори

06/06/09 0 COMMENTS

Във всяка една работа за да си на ниво трябва да се поддържа определен стандарт на работа.Поддържането на този стандарт при извършването на хамалски услуги е съпроводен с инвестирането в определени спомагащи фактори.

С нарастването на конкуренцията при извършването на хамалски услуги от хамали се налага и по-различен подход при рекламирането на този вид услуга от хамалите.Има много и най-разнообразни методи за популяризиране на този вид дейност.

Но най-бърз и положителен ефект върху популяризирането на подобен вид хамалска услуга има създаването на професионално направен и добре оптимизиран сайт.За целта е необходимо да се подходи много внимателно и търпеливо.

Това се налага от факта , че изграждането на този вид презентация на хамалски услуги отнема известно време и много усилия на хората заели се да популяризират конкретната хамалска услуга.Правилната обработка и добре представената информация е в повечето случаи много трудоемък процес.

Напасването и представянето на информацията за запознаване на потребителя с хамалската услуга, която имат възможност да употребят би могло да се сравни с нанасянето в нов апартамент или жилище.

Когато един сайт е нов, както във празен апартамент няма никакви мебели, има само очертания и рамки.В последствие администратора или човека заел се да „обзаведе” сайта започва да нанася един по един „мебелите”на сайта.Извършената услуга не би могла да се причисли като хамалска, но подреждането на тези „мебели” отнема доста време и нерви.

Администратора не работи физическа работа и не се изявява като хамалин, заради естеството на работата си.Но умствената енергия вложена в едно такова мероприятие е в огромно количество и задължителните стъпки при формирането на” апартамента” напомнят рутината с която се извършват хамалски услуги от хамали.

И въпреки тази рутина, подхода при създаването на който и да е сайт за представянето на хамалски или друг вид услуги, както при нов обект при който се извършва хамалска услуга от хамали, подхода е индивидуален.Това просто е неизбежно и задължително правило за сполучливо представяне на работата на хамалите.

Транспортирането при извършването на хамалски услуги от хамали, може да се асоциира с популяризирането на сайт за хамалски услуги. И двата процеса са свързани с избора на пътя по който ще избере да тръгне съответно, хамалина шофьор или администратора на сайт за хамалски услуги.

При хамалина пътя до достигане на крайната цел е напълно реален и съпроводен с много и различни препятствия в които може да се сблъска или да го затруднят по време на извършване на хамалската услуга.Конкуренцията на пътя в лицето на другите водачи, също е фактор затрудняващ придвижването на хамалина по време на извършването на хамалската услуга.

Администратора, както и хамалина се сблъсква с конкуренция в лицето на останалите сайтове предлагащи хамалски услуги.Само личните качества, опита и знанията, които притежават хамалина и администратора определят дали начинанията им ще бъдат изпълнени подобаващо.

Пътя по- който ще тръгнат, при хамалина за транспортиране по време на хамалската услуга,при администратора представянето и разпространението на сайта, изцяло зависи от техния избор.Може да е кратък и бърз, но неефективен, или продължителен и сигурен.

Сигурно, че с професионализъм и упорство, предназначението и на двете дейности ще са с положителен резултат.

Големите хамали

31/05/09 0 COMMENTS

Още от древни времена хамалската професия намира широко приложение в бита,както на древните хора ,така и на съвременния човек.С напредване на времето хамалската услуга се превръща в едно много трудоемко и непосилно за обикновен човек занимание.

Колкото повече еволюцията продължава своя напредък ,толкова повече се развива и хамалската професия и нейните производни.За извършването на качествени хамалски услуги все повече и повече се налага неизменното навлизане на огромно машини,които да извършват хамалски услуги невъзможни за обикновения човек.

Човешкото развитие е стигнало ниво при което извършването на качествена хамалска услуга, особено в строителството ,без помощта на високоефективни машини и устройства просто е невъзможно.Всички тези приспособления ,кранове,високо тонажни камиони,багери,булдозери,са продукт на неспиращата човешка мисъл и желанието за извършване на по-качествена и надеждна хамалска услуга от страна на хамалите.

Без помощта на кран изграждането и транспортирането на фрагментите от големи по мащаби строителни обект не би било възможно,колкото и на брои да са хамалите ,те не биха могли да постигнат ефекта и скоростта от работата и на най-нищожния кран.Полезността на това устройство повишава в пъти ефективността на обикновената хамалска услуга и е огромно улеснение за самите хамали.

Обикновения камион е също много полезна придобивка за съвременните хамали.Хамалската услуга като цяло представлява транспортиране на определени от възложителя предмети ,от точка А до точка Б.Трудно би се осъществило това преместване ,като се използва само чиста хамалска физическа сила.Трудно ,но не невъзможно ,само че цената ,която би се заплатила на хамалите и времето за което ще извършат хамалската услуга биха се покачили невероятно много.Ролята на камиона е проста и ясна,без негова помощ извършването на каквато и да било хамалска услуга не е за препоръчване.

Когато собственик на обект решава ,че вече не се нуждае от него ,и има желание да се освободи от вече морално и физически остарялата сграда,той прибягва до ползването на хамалски услуги.От своя страна хамалите не биха могли за кратко време да извършат хамалската услуга без да оползотворят качествата на още една машина, подобна на гореспоменатите.Булдозера сам по себе си извършва елементарно действие ,ако се гледа повърхностно на нещата,но това действие спестява на хамалите огромно количество физическа енергия и време.

За да спести и улесни още повече работата на хамалите при извършването на хамалска услуга,след намесата на това не толкова елегантно,но много ефективно творение на човешката мисъл,наречено булдозер, задължително се намесва неговия събрат по съдба .

Багера отстранява огромните отломки и голямото количество непотребни остатъци.Натоварва ги и те биват отстранявани от обекта на ,който се извършва хамалската работа.

С употребата на тези машини при извършването на повечето хамалски услуги не само се спестява огромно количество време на хамалите и техните работодатели,но също така се намалява и риска от инциденти по време на работа.За работодателя е полезно от гледна точка на факт,че количеството хамали ,които биха били необходими за извършване на поставената хамалска услуга е значително по-малак.С ,което и грижите ,и разхода за персонал също намалява.

Недостатъка при наличието на богат машинен парк е сложната и съпроводена с много разходи поддръжка на тези големи механични хамали.Също така и обучаването на квалифицирани хамали за да управляват тези машини.

 Page 12 of 12  « First  ... « 8  9  10  11  12