Хамали в болнични

14/11/09 0 COMMENTS

На всяко едно работно място има и предимства, и недостатъци.Предимно те се определят от средата на работа и нейното естество.Често пъти при повечето работни места, които са свързани с извършването на някаква дейност на открито, е твърде вероятно да се получат различни нежелани временни заболявания.
Но, по-голяма вероятност да се използва болничен е при извършването на хамалски услуги от хамали, това е така заради естеството на самата работа, и заради факта, че една голяма част от времето се прекарва на открито.При извършването на хамалски услуги, самото естество на работата е свързано с доста интензивно движение на тялото, и промяната в температурата в следствие на пренасянето на различни вещи от хамлаите ,за да бъдат натоварени в превозното средство, което ще ги транспортира до крайната точка на хамалската услуга.
Тази рязка промяна в температурата, може да доведе до твърде неприятна настинка при хамалите с по-лабилна имунна система , което да доведе до провеждане на домашно лечение.Това е твърде нежелано и вредно за качеството на хамалската услуга и за начина на работа на останалите колеги хамали, които са свикнали с начина на работа на своя болнав колега хамалин.
Негативното влияние на липсата на някой от хамалите в повечето случи е за кратко време и не се отразява толкова значително върху качеството и ефективността на хамалската услуга, заради краткия си срок.Но то друга страна, за да се попълни екипа за извършване на хамалски услуги трябва да се намери ново попълнение хамалин, който да се адаптира бързо към новите колеги хамали и работната среда, предлагана при извършването на хамалски услуги.
Адаптацията на новия хамалин и сработването с останалите от колектива хамали ,може да е много трудно и почти да не се случи.Дали ще е положително сработването на новия колега хамалин с останалите по-стари като колектив, хамали изцяло зависи от личните качества на съответния човек.
Хубавото, в случай на такава ситуация, при извършването на хамалски услуги от хамали е, че този кратък период може да се добие представа за адекватността на действията на останалите хамали от екипа и способността им да реагират адекватно и бързо, в така създалата се екстремна ситуация, по време на извършването на следващите хамалски услуги от хамалите.
Опита който се придобива от хамалите, когато колега хамалин отсъства за кратко време от работа поради неотложни причини свързани със здравето или от друг характер, а наличието на голямо количество хамалски услуги, които трябва да се извършат е значително, е безценен и много необходим .Необходим е защото не винаги работните условия при извършването на хамалски услуги от хамали са перфектни и често са съпроводени с различни екстремни ситуации, като липсата на важен за екипа колега хамалин.
Тогава чувството за импровизация и големия професионализъм на хамалите , могат да гарантират извършването на хамалската услуга на много високо ниво.Въпреки, че се налага да се сработват с нов колега хамалин, и работата по-извършването на хамалската услуга, ги притиска , в работата на хамалите, не се наблюдават много негативи и извършването на хамалската услуга върви винаги по-план.
При добре сработен екип от хамали, винаги е неприятно когато някой от колегите отсъства , но това не пречи да се справят с хамалската услуга защото са екип.

Натиск върху хамалите

09/11/09 0 COMMENTS

При толкова голяма конкуренция в сектора на извършването на хамалски услуги, осъществявани с помощта на хамали, нормално е ръководителите на фирмите в хамалския бизнес да търсят от своите хамали по голяма скорост и по-голямо качество при извършването на хамалските услуги, което би довело до промяна на начина на работа на самите хамали.
За да се повиши качеството на извършваната от хамалите, хамалска услуга е твърде вероятно те да бъдат подложени на известно количество натиск от своите ръководители.Което от своя страна би довело до по-голямо повишаване на напрежението и отговорността по време на извършване на същинската хамалска услуга.
В следствие на което, ако хамалите работещи във фирмата ангажирала се да извърши хамалската услуга, са с по-оскъден опит, по отношение на същината на хамалската работа, би довело до множество неволни грешки от страна на хамалите по време на работния процес.
Покачването на напрежението на работното място, в следствие на натиска, оказан от ръководителите на фирмата за извършване на хамалски услуги, върху хамалите никак не е полезен за практическото извършване на хамалската услуга, респективно това би се отразило и върху отношението на потребителите на хамалски услуги върху повторния избор на същата фирма.
От друга страна оказания натиск върху хамалите, ще разстрои досегашния им работен навик, с което ще с влоши още повече предлаганата хамалска услуга.Но това не е задължително да се случва на всяка цена.Натиска върху хамалите с цел подобряването на предлаганата хамалска услуга, може да бъде напълно излишен и дори вреден за самата фирма.
Натиска оказан върху хамалите е желателно да бъде възможно най – незабележим и малак, ако фирмата за извършване на хамалски услуги функционира нормално.Но ако фирмата за извършването на хамалски услуги изпитва временни затруднения, много полезно за нея, и за работещите хамали ще е да бъдат направени съпричастни и отношението към тях да не е под формата на натиск, а по-скоро нормален човешки разговор, защото човешкото отношение, дава преди всичко човешки резултати.
Общуването с хамалите е важна стъпка към правилното мотивиране за извършване на по-бързо и качествени хамалски услуги.Посредством правилно общуване с хамалите работещи във фирма за извършване на хамалски услуги се постига естествена съпричастност към моментната негативна ситуация.
Разликата при мотивацията на хамалите , които са стимулирани да подобрят извършването на хамалската услуга, посредством директен натиск, и с помощта на нормален човешки диалог е огромна.
При директен натиск временно се повишава напрежението и нервите необходими за приключване на хамалската услуга с успех, докато при мотивирането с помощта на основателни аргументи и логичен разговор, желанието за качествена работа, и подобряване на скоростта на изпълнение на хамалската услуга , ще са значително по-трайни и с по добър ефект, като за клиента на хамалската услуга , така и за изграждането на много добър екип.
Защото, много по лесно се работи с добър и сработен екип, с желание за работа.Изграждането на добър екип от хамали, при извършването на хамалската услуга е също много правилна стъпка за избягване на директния натиск.Но това е много продължителен и бавен процес, отнемащ години на съвместна работа, но когато се постигне извършването на хамалски услуги става по-лесно.

Хамалите си обичат работата

31/10/09 0 COMMENTS

Трудно би могло да се получи добър резултат при извършването на хамалска услуга от хамали, ако до някаква степен те не влагат и нещо от себе си в работата, която извършват по време на хамалската услуга или преместването на всички вещи, за които са наети.
Същността на работата при извършването на хамалски услуги от хамали, е достатъчно натоварваща физически, за да направи извършването на хамалска работа твърде нежелана и пренебрегвана за избор професия от повечето хора.
При директно наблюдения на цялостния процес, на извършване, на хамалска услуга от хамали, много лесно може да се разграничи, кои от работещите хамали влагат сърце в работата си и имат достатъчно опит и мотивация, тежкото физическо натоварване да не стане причина за смяна на работата.
Наистина е необходима доста силна нагласа за да се практикува професията хамали и да се извършват хамалски услуги продължително време, за това най-често при извършването на хамалски услуги, работещите хамали се сменят доста често и трудно би се намерил човек, който да приема извършването на хамалски услуги като своя постоянна професия.
Когато се работи продължително време в сферата на хамалските услуги, като хамалин постепенно се привиква към начина на работа и ежедневния режим, който се изгражда с течение на времето.
За разлика от много други професии, където мисълта за напускане и смяна на работното място е доста често срещано явление, при хамалските услуги ежедневната такава мисъл, която минава през главите на хамалите е мултиплицирана многократно.
Но въпреки тежестите и неудобствата за хамалите по време на извършване на хамалската услуга , те продължават да извършват своята работа ежедневно, независимо от всичко.
Може би, мотивирането при хамалите, извършващи хамалски услуги, и желанието да свършат работата, за която са наети, се крие в моментното, неизбежно, икономически лабилно, положение в което се намират.Също така една от причините за хамалите извършващи хамалски услуги, може да се крие и в липсата на по-добра алтернатива, за по-различна професионална изява.
Могат да се изтъкнат абсолютно същите мотиви и за различни други професии, не само за хамалите извършващи хамалски услуги.Но сякаш при извършването на хамалски услуги от хамали те придобиват някак по голяма тежест.
Но въпреки всичките и недостатъци да си хамалин и да извършваш хамалски услуги си е просто професия и начин на работа, и освен, икономическата принуденост и липсата на избор на по-добра алтернатива, за да се извършат качествено и на едно добро ниво хамалските услуги, преместването и транспортирането на различни предмети, трябва да е налице и малко желание за качествена работа и отговорност към извършването на работата, за която са били наети съответните хамали.
Въпреки, че работата е доста тежка и трудоемка, понякога трудна за изпълнение, свързана с преодоляването на много препятствия, може да са каже, че хамалите извършващи хамалски услуги, обичат работата си, за да я вършат ежедневно на страхотно професионално ниво, без да се оплакват от хилядите неприятности през, които преминават.
За да предлагат качествена хамалска услуга, хамалите трябва да намират допълнителни сили в себе си, и да гледат на работата си сериозно и с нужното внимание, тогава клиентите на хамалската услуга ще са винаги доволни.

 Page 2 of 5 « 1  2  3  4  5 »