Хамали транспортиращи хора

17/09/09 0 COMMENTS

Творенията на човешката мисъл и предприемчивост, значително улесняват живота във всяко едно негово отношение.Създаването и усъвършенстването на машини спомагащи за бързото и безпроблемно транспортиране на хора от една точка до друга, може да се причисли към извършването на хамалска услуга, само че не от одушевени предмети, като реалните хамали, а от гениалните хрумвания на човешката мисъл и тяхното еволюиране и подобрение с течение на времето.
Най простия и често срещан пример за този вид хамали са обикновените автомобили, те извършват хамалски услуги не само като транспортират хора до желаните места, но също така се наблюдават различни модели за масова употреба, в които могат да се транспортират и по-обемисти предмети.
Използването на автомобила като хамалин извършващ хамалска услуга, позволява на собственика на превозното средство значителна свобода и маневреност, за разлика от времето в което не са съществували тези помощни хамали, хамалските услуги тогава са били извършвани значително по-трудно и на много ниско ниво.
Самолетите са едно от невероятните открития допринесли за извършването не само на хамалски услуги на много далечни разстояния, но също като хамалите автомобили позволяват на хората значително по-голяма свобода по отношение на транспортирането и преместването им до всяка една точка на земното кълбо.
Огромната товароподемност и голямата им маневреност ги причисляват към извършването на хамалски услуги от най-висша степен и качество.Също така времето на извършване за този вид хамалска услуга се спестява значително с помощта на тези летящи хамали.
Но с високото качество на извършване на хамалски услуги идват и високите изисквания за икономическа рентабилност на клиентите прибягващи до този вид транспортиране и преместване на предмети с най-разнообразен характер.
Цената, която трябва да заплати клиента, за извършването на този вид хамалски услуги от летящите хамали, е значително по-висока отколкото цената на стандартните хамалски извършвани от нормални хамали.
Малко по-евтин вариант за извършването на глобални хамалски услуги от тези извършвани от летящите хамали се предоставя посредством транспортирането и преместването на различни видове предмети и стоки с помощта на плавателни средства.
Корабите имат страхотна товароподемност и повечето са доста модернизирани и приспособени за извършване на наистина глобални хамалски услуги, ако се счете, транспортирането на тежки и обемисти контейнери може да се счете към едно от подразделенията на хамалските услуги, а кораба транспортиращ и преместващ за морски вариант на неодушевен огромен хамали.
И свръх модерните и невероятни средства за транспортиране на предмети и материали извън орбитата на нашата планета, са най-модернизираните и прецизни хамали.С помощта на хамалските услуги извършвани от тях е възможно някой ден да се премине преградата на земното притегляне.
С напредването на времето и еволюцията на планетата, се развиват и хамалските услуги извършвани от най-разнообразни по естество и функции механизирани хамали, управлявани от биологични единици с една единствена цел, максимално бързо, точно, и коректно доставяне на предметите и стоките поръчани за преместване и транспортиране.
Механичните хамали, създадени от хората за да служат на хората, ще продължават да се развиват и напредват, за да може и хамалската услуга, която извършват да е още по-удобна и качествена, и времето вложено в извършването на хамалската услуга да бъде максимално кратко.

Хамалите и напрежението

25/08/09 0 COMMENTS

За страничен наблюдател хамалите по време на извършване на хамалската услуга биха изглеждали като хора подложени на голямо физическо напрежение и принудени от обстоятелствата да се справят с гравитацията ,с различни стандартни и нестандартни похвати ,за да може да се осъществи качественото преместване на предметите подлежащи на пренасяне.
Погледнато от общ ъгъл този вид работа развива физически и организационни умения в хамалите по време на извършването на хамалската услуга.
Страничен наблюдател е възможно да стане неволен свидетел и слухът му да бъде удостоен с възможността да се запознае с едни от най-цветущите нецензурни изрази ,които могат да се употребят от хамали по време на огромните затруднения и препятствия съпровождащи хамалите по време на извършването на хамалската услуга.
Разнообразието от думи и въображението вложено в употребата на този вид изрази не е нещо ,което може да се измисли и да бъде приложено като изразно средство.За придобиването на този разнообразен похват за съчетаването на нецензурни думи по този толкова специфичен и неповторим начин е необходимо наистина да се вникне практически в естеството на хамалската услуга.
Само тогава може да се придобие ясна представа за пълния смисъл вложен от хамалите при този начин на изразяване.Погледнато от страни си е просто нецензурно съчетание ,но важното в случая е не самия език на изразяване а причината да бъдат употребени тези изрази.
По време на хамалската услуга и всички подробности съпроводени действията на хамалите ,и най- малката физическа пречка или препятствие или неволно леко нараняване могат да станат причина за сътворяването изрази неприемливи за обществената етикеция и държание.
Сами по себе си тези изрази са много полезни и положителни за самите хамали ,защото представляват своеобразен отдушник на огромното напрежение и нерви съпровождащи извършването на хамалска услуга.
При наличието на някакъв дразнител или препятствие по време на извършването на хамалската услуга от хамалите ,всичкото физическо напрежение вложено по време на работа в дадената ситуация се превръща в психическо ,и най добрия начин да се освободят от тази натрупана негативна енергия е употребата и прилагането на тези уникални нецензурни съчетания от думи.
В повечето населени места в нашата страна се намират ценители на този вид изразяване и всеки нов изпълнен с въображение и уникалност израз бива посрещнат радушно и вмъкнат незабавно в ежедневния начин на изразяване.
Енергията и смисъла вложен от хамалите по време на извършването на хамалската услуга в тези изрази им позволяват да продължат по-спокойно и адекватно извършването на хамалската дейност.
Може да се каже ,че тези изрази са неизменна част от ежедневието при извършването на хамалски услуги ,и също така са доста полезни като цяло за сваляне на напрежението и намаляването на стреса при хамалите.
Негативния им ефект се изразява в прекомерната им употреба на работното място ,което с течение на времето довежда до привикването на употреба на нецензурни изрази и извън работното място на хамалите.
Прекомерната им употреба ,когато не извършват хамалска услуга ,от хамалите повишава негативното обществено мнение за хората работещи в този сектор.Но всеки път когато се правят прибързани изводи заради езиковото изразяване на хамалите е добре да се има в предвид ,че този начин на изразяване се употребява за намаляване на напрежението и стреса.

Най-приятната хамалска услуга

14/08/09 0 COMMENTS

Макар ,че този вид хамалска дейност е твърде далеч от извършването на реална хамалска услуга има много близки точки по отношение на вложените усилия и труд.Преди всичко са необходими много търпение и отдаване за да бъде осъществена качествено и навреме.
Асоциирането на извършването на хамалска услуга и ежедневните грижи , които се полагат при отглеждането на малко дете на пръв поглед може да са неуместни, но погледнато чисто прагматично притежават множество допирни точки.
Единствената и най- важна разлика може да се определи при крайното възнаграждение и резултат при извършването на хамалски услуги и отглеждането на дете.Вложените усилия са от различно естество, но и при отглеждането на малко дете и при хамалските услуги извършвани от хамали са налице но под различна форма.
Изтощението и умората, които се наблюдават при завършването на работния ден и при майките хамали и при действителното извършване на хамалска услуга от реални хамали е много близко.Разликата е ,че след приключване на работното време хамалите имат възможност за пълноценна почивка и отдих , докато при майките хамали в повечето случаи няма възможност за отдих дори и през нощта.
Ежедневните рутинни задачи ,които извършват майките хамали като носене ,приспиване ,повиване ,хранене на малката „хамалска услуга” на пръв поглед не са толкова тежки за изпълнение физически дейности ,като при преместването и транспортирането на големи и тежки мебели от хамалите по време на извършването на хамалската услуга.Ежедневното им извършване в продължение на доста продължителен период от време може да ги класифицира като малки хамалски услуги заради методичността и еднообразието в този вид дейност.
При извършването на реални хамалски услуги и при отглеждането на дете силата на характера и твърдостта на волята при хамалите и майките трябва да са на максимум винаги за да посрещат и да се изправят ежедневно срещу едни и същи предизвикателства.
При извършването на хамалска услуга и при отглеждането на малко дете неизбежно се достига до един момент в който нервната система и на хамалите и ма майките са на своя предел.Но въпреки всички тежки моменти при извършването на хамалски услуги и при отглеждането на дете ,и хамалите и майките съумяват да намерят сили в себе си да посрещнат следващия ден на предизвикателства и изморителна физическа работа с усмивка и желание.
Макар ,че разликата в мотивацията за извършването на хамалски услуги от хамали и отглеждането на дете е коренно различна и при двете дейности крайния резултат зависи от отношението на заелите се с тази дейност.
Ако е несериозно и повърхностно ще има несериозни и повърхностни резултати както при хамалите след финализиране на хамалската услуга така и при майките по време на отглеждане на малко дете.
Хамалите са по- облагодетелствани от гледна точка на работно време и отговорност по време на извършване на хамалската услуга ,но майките са по-удовлетворени от резултатите на своята ежедневна работа ,въпреки цялостното си физическо изтощаване и психическото напрежение на което са подложени.
Естеството на работата извършвано от хамалите и майките имат и сходни ,и много различни страни ,но ако обикновен хамалин бъде поставен пред въпроса да избира пред извършването на хамалска услуга или пред отглеждането на дете ,той без колебание ще избере собствената си работа ,защото е по- лесна.

 Page 4 of 5 « 1  2  3  4  5 »