Хамалите и обедната почивка

24/02/10 0 COMMENTS

Едно от най-подходящите описания на думата труд , със сигурност би могло да се характеризира със хамалската услуга , която извършват хамалите.Извършването на хамалски услуги от хамали е доста трудоемък процес, който заслужава и подобаваща обедна почивка.Когато хамалите са заети с транспортиране и преместване на различни предмети и вещи, често времето в което те извършват хамалската услуга минава неусетно за да се стигне до толкова важната и желана от всички обедна почивка.
Качествения отдих точно в средата на извършването на хамалската услуга дава на хамалите така необходимото зареждане, за да може да продължат с по – нататъшното извършване на хамалската услуга.
За работещите хора , особено ако се занимават с тежка физическа работа, като извършването на хамалски услуги, обедната почивка е нещо наистина желано и ценено.Необходимо е тя да се спазва и оползотворява качествено и на време, за да има по-добра организираност на извършването на хамалската услуга.
Съвестните и добре работещи хамали , никога не злоупотребяват с нея, но винаги има хора, които изпитват желание да дублират времето разделящо работния ден на две половини.Това е много нежелано, особено при извършването на хамалски услуги от хамали, защото се нарушава правилния ритъм на работа по време на извършването на хамалската услуга.
Спазването на работното време изцяло зависи от нагласата за работа на самите хамали по време на извършване на хамалската услуга.Ако хамалите са достатъчно съвестни работници по време на извършването на хамалската услуга , биха спазили стриктно, часа отделен за отдих.В противен случай биха се появили много злоупотреби с това време , което влошава не само качеството и бързината на извършване на хамалската услуга , но и влияе зле върху позитивното впечатление , което би направила фирмата за извършване на хамалски услуги с помощта на хамали, ако всичко се спазва нормално.
В някои случаи естеството на работа свързано с извършването на хамалски услуги от хамали , просто не позволява пълноценната оползотворяване на обедната почивка, но това са редки случаи, в който лишаването от цялостен или частичен отдих е изцяло за сметка на хамалите извършващи хамалската услуга.
При по-добро координиране на работния процес по време на извършването на хамалската услуга от хамалите , е напълно възможно да се постигне правилно и пълноценно работно време, като инцидентните пропуски на обедната почивка да се сведат до минимум.
В никакъв случай не трябва да се пренебрегва системно и за продължително време, но и не трябва да се прекалява с нея.Едно умерено и ритмично извършване на хамалската услуга от хамалите , би осигурило нормална и добре организирана работна среда , която прави много добро впечатление на потребителя на хамалската услуга и създава много полезните усещания за сигурност и рутина по време на работата на хамалите , извършващи хамалската услуга.
В ежедневието , по време на извършването на хамалската услуга е важно за хамалите да извършват хамалската услуга качествено и точно, но също така, за да се постигне този ефект по време на извършването на хамалската услуга е важена и пълноценната и качествена обедна пауза, която е неразделна част от работния процес по време на извършването на хамалската услуга.

Рекламация на хамалска услуга

03/02/10 0 COMMENTS

Винаги във всяко едно начинание свързано с общуването с хора, има доволни и недоволни, извършването на хамалски услуги от хамали не прави изключение.Вярно е , че не се работи директно с хора, при извършването на хамалски услуги от хамали , а се работи най-често с техните вещи по време на преместването и транспортирането.
Това не прави по-малко важно отношението към работата на самите хамали и правилното извършване на хамалската услуга, защото в крайна сметка целта на всяка една услуга , била тя и хамалска е да се осигури на потребителя максимално качество на приемлива цена.
Когато стремежа на хамалите по време на извършването на хамалската услуга е да задоволят точно и ясно изискванията на клиента и на своя работодател, тогава вероятността от получаването на негативна оценка под формата на рекламация ,за извършената от тях хамалска услуга, значително ще намалее.
Колкото са по-малко рекламациите при извършването на хамалски услуги от хамали , толкова по-добре е за всички , за да има качествено извършена хамалска услуга не е достатъчно само да с е спазват поставените изисквания.Хамалите трябва да влагат и нещо от себе си или поне малко това , което правят да им доставя удоволствие. Ако се придържат стриктно към правилата на извършване на хамалска услуга, тогава също , работата на хамалите ще е сполучлива , но няма да им доставя удоволствие и би могла да се превърне в бреме.
За това е желателно хамалската услуга да се извършва не само стриктно ,по неписаните правила за тази цел, а и малко желание от страна на хамалите значително ще намали тежестта от преместването и транспортирането по време на извършване на хамалската услуга.
Извършената по този начин хамалска услуга не само ще помогне на самите хамали да приемат работата си по-лесно , но и ще придадат смисъл на хамалската услуга , което ще я направи качествено извършена и без никакви забележки.
Разбира се винаги се намират капризни клиенти, които въпреки всичко решават да направят рекламация , но тя ще се дължи на съвсем други причини, не и на грешно и немарливо извършване на хамалската услуга от хамалите.
Като всяка една работа , така и в извършването на хамалски услуги от хамали , трябва да се подхожда със самочувствие и професионализъм , за да не се получават така нежеланите възражения от страна на клиентите.
По голямото старание от страна на хамалите по време на извършването на хамалската услуга, значително допринася за намаляването на рекламациите от извършените услуги.Когато за даден хамалин, не е от голямо значение факта, че извършва хамалски услуги и приеме факта , че това е просто работа като всички останали, и трябва да се извърши с нужната прецизност и желание , за да е свършена професионално. Това би било много по-добро решение отколкото да се задължават хамалите в спазването на правила и маниери на извършването на хамалската услуга.
И въпреки всички усилия, от стана на хамалите и всички останали участници по време на извършването на хамалски услуги, рекламации винаги ще има, важното е те да са възможно най-малко по време на извършването на хамалските услуги.

Хамалите и принадлежности

28/01/10 0 COMMENTS

В бизнеса с извършването на хамалски услуги, за да остане доволен клиента поръчал извършването на хамалската услуга извършвана от хамали, трябва да бъдат осигурени всички необходими предпоставки, за да може хамалите да си свършат работата възможно най-качествено и в уговорените срокове.
Основно място в осигуряването на тези предпоставки, за качествено извършване на хамалската услуга заема , осигуряването на здрави и удобни помощни средства, които да послужат на хамалите за улесняване и създаване на необходимите удобства за работа.
Без тези приспособления за работа трудно би могла да се извърши желаната от потребителя хамалска услуга.Доброто състояние на помощните средства на хамалите, които те използват ежедневно в работата си при извършването на хамалски услуги се определя преди всичко от качеството на тези инструменти.
Всяка държаща на себе си фирма за извършване на хамалски услуги осигурява нужните условия за работа на своите хамали, като се старае да инвестира във възможно най-качествените помощни средства за извършване на хамалската услуга.
Тъй като няма строго определени стандарти при класифицирането на нужните инструменти за пълноценното извършване на една хамалска услуга от хамали, най доброто нещо при избора на такива инструменти е, организатора да се посъветва със самите хамали, какви точно са желаните уреди, които биха подобрили максимално, извършването на дадена хамалска услуга.
Защото самите хамали със своя ежедневен опит, най-добре биха се справили с задачата да подберат най-доброто за тяхната работа.Хамалите имат най-близка представа за коефициента на полезно действие на по-често подменящите се помощни средства, които ползват при извършването на хамалската услуга.За това чрез допитване до самите хамали, ще се изберат най-полезните и качествени приспособления за извършване на хамалски услуги, които те ползват.
Друг много важен фактор при осигуряването на добри условия на хамалите за извършване на хамалската услуга е, самата поддръжка и профилактика на средствата, които те ползват в ежедневието си.Чрез редовно почистване и правилно и грижливо съхранение на инструментите за извършване на хамалските услуги, се повишава техния трудов живот и се избягва необходимостта от по-често прибягване до осигуряване на нови единици от приспособленията, които ползват хамалите по време на извършването на хамалската услуга.
Поддържането на качествена и богата база от инструменти и средства за извършване на хамалски услуги, допринася значително за сигурността на работния процес, и много по-качествена работна среда за самите хамали.
Също така дава много по-добра позиция на пазара за хамалски услуги спрямо другите фирми и хамали.По-доброто оборудване допринася за, по-добра репутация на хамалската фирма сред бъдещите клиенти, в следствие на доброто впечатление, предизвикано от отзивите на вече доволните клиенти, които няма как да не забележат лекотата и професионализма на хамалите по време на извършване на хамалската услуга.
По голямата част от доброто впечатление и репутация се дължи на хамалите, които са извършили хамалската услуга с качествени и добре подбрани инструменти.
Не трябва да се пренебрегва и факта, че за самите хамали, по време на извършването на хамалската услуга, работата с добри помощни средства би могла да е много по-лесна и приятна, отколкото да се измъчват със стари и компромисни сечива, които ще им донесат повече проблеми, по време на извършване на хамалската услуга, отколкото да са полезни за самите хамали.

 Page 2 of 6 « 1  2  3  4  5 » ...  Last »