Натиск върху хамалите

09/11/09 0 COMMENTS

При толкова голяма конкуренция в сектора на извършването на хамалски услуги, осъществявани с помощта на хамали, нормално е ръководителите на фирмите в хамалския бизнес да търсят от своите хамали по голяма скорост и по-голямо качество при извършването на хамалските услуги, което би довело до промяна на начина на работа на самите хамали.
За да се повиши качеството на извършваната от хамалите, хамалска услуга е твърде вероятно те да бъдат подложени на известно количество натиск от своите ръководители.Което от своя страна би довело до по-голямо повишаване на напрежението и отговорността по време на извършване на същинската хамалска услуга.
В следствие на което, ако хамалите работещи във фирмата ангажирала се да извърши хамалската услуга, са с по-оскъден опит, по отношение на същината на хамалската работа, би довело до множество неволни грешки от страна на хамалите по време на работния процес.
Покачването на напрежението на работното място, в следствие на натиска, оказан от ръководителите на фирмата за извършване на хамалски услуги, върху хамалите никак не е полезен за практическото извършване на хамалската услуга, респективно това би се отразило и върху отношението на потребителите на хамалски услуги върху повторния избор на същата фирма.
От друга страна оказания натиск върху хамалите, ще разстрои досегашния им работен навик, с което ще с влоши още повече предлаганата хамалска услуга.Но това не е задължително да се случва на всяка цена.Натиска върху хамалите с цел подобряването на предлаганата хамалска услуга, може да бъде напълно излишен и дори вреден за самата фирма.
Натиска оказан върху хамалите е желателно да бъде възможно най – незабележим и малак, ако фирмата за извършване на хамалски услуги функционира нормално.Но ако фирмата за извършването на хамалски услуги изпитва временни затруднения, много полезно за нея, и за работещите хамали ще е да бъдат направени съпричастни и отношението към тях да не е под формата на натиск, а по-скоро нормален човешки разговор, защото човешкото отношение, дава преди всичко човешки резултати.
Общуването с хамалите е важна стъпка към правилното мотивиране за извършване на по-бързо и качествени хамалски услуги.Посредством правилно общуване с хамалите работещи във фирма за извършване на хамалски услуги се постига естествена съпричастност към моментната негативна ситуация.
Разликата при мотивацията на хамалите , които са стимулирани да подобрят извършването на хамалската услуга, посредством директен натиск, и с помощта на нормален човешки диалог е огромна.
При директен натиск временно се повишава напрежението и нервите необходими за приключване на хамалската услуга с успех, докато при мотивирането с помощта на основателни аргументи и логичен разговор, желанието за качествена работа, и подобряване на скоростта на изпълнение на хамалската услуга , ще са значително по-трайни и с по добър ефект, като за клиента на хамалската услуга , така и за изграждането на много добър екип.
Защото, много по лесно се работи с добър и сработен екип, с желание за работа.Изграждането на добър екип от хамали, при извършването на хамалската услуга е също много правилна стъпка за избягване на директния натиск.Но това е много продължителен и бавен процес, отнемащ години на съвместна работа, но когато се постигне извършването на хамалски услуги става по-лесно.

Подход при преместване

04/11/09 0 COMMENTS

Преместването, като процес до някъде е доста рисковано мероприятие, независимо дали е с помощта на фирма за извършване на хамалски услуги с помощта на хамали, или е напълно самостоятелна инициатива си остава в голяма степен започване на нов начин на живот на поръчителя на хамалската услуга.
В началото на самото преместване, още преди да са предприети конкретни практически мерки, или хамалите да са започнали да товарят предметите подлежащи на транспортиране, много трудно може да се систематизират позитивите и негативите от последващото преместване на новото място, които биха настъпили в резултат на това преместване, независимо от работата на хамалската фирма по товаренето и разтоварването на вещите.
Самото преместване като процес извършван от хамалска фирма предоставящи хамалски услуги извършвани от хамалите работещи там, води след себе си много въпроси от най-различно естество, като повечето от тях не са пряко свързани с работата на хамалите извършващи хамалската услуга.Тези въпроси ще са по-подходящо зададени, като последствие от самото преместване от хамалите на новото място.
След преместването на новото място с помощта на хамалите извършващи хамалски услуги, в повечето случаи се появяват и усещания за лека несигурност, в следствие на неизвестните появили се на новото място.
Но това е само временен процес, и трае до момента когато се навлезе отново в ежедневието и спомена за работата на хамалите извършили хамалската услуга по преместването от предното място избледнее и дори се забрави.Нормално е да се усеща несигурност и лек страх от неизвестното заради нарушаването на навика от предходно сформирания режим на живот.
Хамалите извършили хамалската услуга и помогнали за преместването на всички важни предмети свързани с предходния живот, стават неволна част от свързващото звено между започването на новото начало и края на един период.
Хамалите извършили хамалската услуга в никакъв случай не трябва да се обвиняват за леките неуредици свързани с новото място, а напротив, защото се явяват своеобразно свързващо звено между края и началото на нов етап от живота.
Големия професионализъм и бързината на работа на хамалите извършващи хамалската услуга, също така високото качество на работа ще са много полезни за поръчителя на хамалската услуга за неговото ново начало.
Когато всичко е извършено от професионални хамали работещи във фирма за извършване на хамалски услуги със сериозен опит в транспортирането и преместването на предмети, нагласата и усещането за сигурност при поръчителя на хамалската услуга започват още при самото преместване, защото професионалната хамалска работа дава нужната увереност на поръчителя на хамалската услуга, че е взел правилно решение и всичко ще бъде наред, ако се процедира професионално и на ниво, като се вземе за пример самата работа на хамалите извършили преместването.
След като хамалите извършващи хамалските услуги и всичко вече е транспортирано и преместено на новото място, и това е извършено със много професионални умения и посвещаване на работата, несъзнателно ще е отпаднал един много основен проблем разрешен с помощта на професионалното извършване на хамалската услуга от хамалите.
По този начин ще се сложи едно много добро начало на новия начина на живот, на поръчителя на хамалската услуга, и без да се замисля ще, се чувства сигурен и уверен при своето ново начало,заради професионализма на хамалите извършили хамалската услуга.

Хамалите си обичат работата

31/10/09 0 COMMENTS

Трудно би могло да се получи добър резултат при извършването на хамалска услуга от хамали, ако до някаква степен те не влагат и нещо от себе си в работата, която извършват по време на хамалската услуга или преместването на всички вещи, за които са наети.
Същността на работата при извършването на хамалски услуги от хамали, е достатъчно натоварваща физически, за да направи извършването на хамалска работа твърде нежелана и пренебрегвана за избор професия от повечето хора.
При директно наблюдения на цялостния процес, на извършване, на хамалска услуга от хамали, много лесно може да се разграничи, кои от работещите хамали влагат сърце в работата си и имат достатъчно опит и мотивация, тежкото физическо натоварване да не стане причина за смяна на работата.
Наистина е необходима доста силна нагласа за да се практикува професията хамали и да се извършват хамалски услуги продължително време, за това най-често при извършването на хамалски услуги, работещите хамали се сменят доста често и трудно би се намерил човек, който да приема извършването на хамалски услуги като своя постоянна професия.
Когато се работи продължително време в сферата на хамалските услуги, като хамалин постепенно се привиква към начина на работа и ежедневния режим, който се изгражда с течение на времето.
За разлика от много други професии, където мисълта за напускане и смяна на работното място е доста често срещано явление, при хамалските услуги ежедневната такава мисъл, която минава през главите на хамалите е мултиплицирана многократно.
Но въпреки тежестите и неудобствата за хамалите по време на извършване на хамалската услуга , те продължават да извършват своята работа ежедневно, независимо от всичко.
Може би, мотивирането при хамалите, извършващи хамалски услуги, и желанието да свършат работата, за която са наети, се крие в моментното, неизбежно, икономически лабилно, положение в което се намират.Също така една от причините за хамалите извършващи хамалски услуги, може да се крие и в липсата на по-добра алтернатива, за по-различна професионална изява.
Могат да се изтъкнат абсолютно същите мотиви и за различни други професии, не само за хамалите извършващи хамалски услуги.Но сякаш при извършването на хамалски услуги от хамали те придобиват някак по голяма тежест.
Но въпреки всичките и недостатъци да си хамалин и да извършваш хамалски услуги си е просто професия и начин на работа, и освен, икономическата принуденост и липсата на избор на по-добра алтернатива, за да се извършат качествено и на едно добро ниво хамалските услуги, преместването и транспортирането на различни предмети, трябва да е налице и малко желание за качествена работа и отговорност към извършването на работата, за която са били наети съответните хамали.
Въпреки, че работата е доста тежка и трудоемка, понякога трудна за изпълнение, свързана с преодоляването на много препятствия, може да са каже, че хамалите извършващи хамалски услуги, обичат работата си, за да я вършат ежедневно на страхотно професионално ниво, без да се оплакват от хилядите неприятности през, които преминават.
За да предлагат качествена хамалска услуга, хамалите трябва да намират допълнителни сили в себе си, и да гледат на работата си сериозно и с нужното внимание, тогава клиентите на хамалската услуга ще са винаги доволни.

 Page 4 of 6  « First  ... « 2  3  4  5  6 »