Хамалско ръководство

20/10/09 0 COMMENTS

За осъществяването на качествена и ползотворна хамалска услуга от хамали от голямо значение е правилното и адекватно третиране на информацията отнасяща се пряко към същността на конкретно извършваната хамалска услуга.
Обработката на тази информация, при по-малки фирми за извършване на хамалски услуги се извършва от самото ръководство.Правилното и точно планиране и разпределение на отделните задачи, засягащи извършването на хамалски услуги от хамалите, до голяма степен се разпределя точно от ръководителя на хамалскат услуга.
Ако ръководителя действа неадекватно и няма нужните умения да се справя с предвидените и непредвидените неприятности и препятствия по време на извършване на хамалската услуга от неговите подчинени хамали, то мероприятието по преместването има голяма вероятност да се превърне в бедствие.
Както при всяка друга организация, така и при извършването на хамалски услуги си има йерархия, строго разпределение на конкретните задачи за всеки един от участниците в извършването на хамалската услуга.
Ако поради липсата на квалифициран персонал настъпи временно объркване по време на транспортирането и преместването на всички предмети свързани с поръчителя на хамалската услуга, лицето отговорно за този проблем е организатора на процеса по преместването.
Именно на него се пада тежката задача да контролира, разпределя, и организира целия работен процес по време на извършването на хамалската услуга от хамали.Ако това лице се държи неадекватно или няма необходимия опит е твърде вероятно да се объркат повече от едно неща.За да се избегне точно този неприятен момент е желателно човека, който се е заел с тези мероприятия да има, макар и бегъл опит в същината на хамалската работа.
По лесно за организиране и ръководене на хамалската услуга е когато организатора е запознат практически макар и за кратко със същината на преместването и работата на хамалите.Това се налага защото в процеса на извършване на хамалска услуга е възможно да изникнат проблеми от най-различен характер, и за адекватното им разрешаване, организатора на хамалската услуга трябва да познава работата в детайли, за да може да вземе най-адекватното за момента решение.
Друг важен фактор за почти безпроблемно преместване, и извършване на хамалска услуга е организатора да познава лично хамалите, които ще са пряко ангажирани с преместването.По този начин се добива пряка представа за начина и степента на доверие, което може да понесе всеки един от пряко ангажираните хамали с извършването на хамалската услуга.
Също така проблемите по време на извършването на хамалската услуга не винаги са свързани пряко с практическото и извършване.Понякога е възможно хамалската услуга да бъде възпрепятствана от условия дължащи се на личностната характеристика и оформеност на хамалите участващи в нея.
Добрия организатор трябва да съчетава достатъчно качества в своята обособеност, за да се намесва правилно и коректно, когато това стане необходимо при възникване на неприятност от каквото и да било естество по време на извършването на хамалска услуга от хамали.
Преди всичко трябва да е развил много добри импровизаторски умения,защото в практиката често ще му се налага да реагира без помощта на допълнителни улеснения.Ролята на ръководителя при извършването на хамалски услуги е ключова и много важна за ръководството, защото цялата отговорност по практическото изпълнение на хамалската услуга попада изцяло върху неговите рамене.

Хамали транспортиращи хора

17/09/09 0 COMMENTS

Творенията на човешката мисъл и предприемчивост, значително улесняват живота във всяко едно негово отношение.Създаването и усъвършенстването на машини спомагащи за бързото и безпроблемно транспортиране на хора от една точка до друга, може да се причисли към извършването на хамалска услуга, само че не от одушевени предмети, като реалните хамали, а от гениалните хрумвания на човешката мисъл и тяхното еволюиране и подобрение с течение на времето.
Най простия и често срещан пример за този вид хамали са обикновените автомобили, те извършват хамалски услуги не само като транспортират хора до желаните места, но също така се наблюдават различни модели за масова употреба, в които могат да се транспортират и по-обемисти предмети.
Използването на автомобила като хамалин извършващ хамалска услуга, позволява на собственика на превозното средство значителна свобода и маневреност, за разлика от времето в което не са съществували тези помощни хамали, хамалските услуги тогава са били извършвани значително по-трудно и на много ниско ниво.
Самолетите са едно от невероятните открития допринесли за извършването не само на хамалски услуги на много далечни разстояния, но също като хамалите автомобили позволяват на хората значително по-голяма свобода по отношение на транспортирането и преместването им до всяка една точка на земното кълбо.
Огромната товароподемност и голямата им маневреност ги причисляват към извършването на хамалски услуги от най-висша степен и качество.Също така времето на извършване за този вид хамалска услуга се спестява значително с помощта на тези летящи хамали.
Но с високото качество на извършване на хамалски услуги идват и високите изисквания за икономическа рентабилност на клиентите прибягващи до този вид транспортиране и преместване на предмети с най-разнообразен характер.
Цената, която трябва да заплати клиента, за извършването на този вид хамалски услуги от летящите хамали, е значително по-висока отколкото цената на стандартните хамалски извършвани от нормални хамали.
Малко по-евтин вариант за извършването на глобални хамалски услуги от тези извършвани от летящите хамали се предоставя посредством транспортирането и преместването на различни видове предмети и стоки с помощта на плавателни средства.
Корабите имат страхотна товароподемност и повечето са доста модернизирани и приспособени за извършване на наистина глобални хамалски услуги, ако се счете, транспортирането на тежки и обемисти контейнери може да се счете към едно от подразделенията на хамалските услуги, а кораба транспортиращ и преместващ за морски вариант на неодушевен огромен хамали.
И свръх модерните и невероятни средства за транспортиране на предмети и материали извън орбитата на нашата планета, са най-модернизираните и прецизни хамали.С помощта на хамалските услуги извършвани от тях е възможно някой ден да се премине преградата на земното притегляне.
С напредването на времето и еволюцията на планетата, се развиват и хамалските услуги извършвани от най-разнообразни по естество и функции механизирани хамали, управлявани от биологични единици с една единствена цел, максимално бързо, точно, и коректно доставяне на предметите и стоките поръчани за преместване и транспортиране.
Механичните хамали, създадени от хората за да служат на хората, ще продължават да се развиват и напредват, за да може и хамалската услуга, която извършват да е още по-удобна и качествена, и времето вложено в извършването на хамалската услуга да бъде максимално кратко.

Най-приятната хамалска услуга

14/08/09 0 COMMENTS

Макар ,че този вид хамалска дейност е твърде далеч от извършването на реална хамалска услуга има много близки точки по отношение на вложените усилия и труд.Преди всичко са необходими много търпение и отдаване за да бъде осъществена качествено и навреме.
Асоциирането на извършването на хамалска услуга и ежедневните грижи , които се полагат при отглеждането на малко дете на пръв поглед може да са неуместни, но погледнато чисто прагматично притежават множество допирни точки.
Единствената и най- важна разлика може да се определи при крайното възнаграждение и резултат при извършването на хамалски услуги и отглеждането на дете.Вложените усилия са от различно естество, но и при отглеждането на малко дете и при хамалските услуги извършвани от хамали са налице но под различна форма.
Изтощението и умората, които се наблюдават при завършването на работния ден и при майките хамали и при действителното извършване на хамалска услуга от реални хамали е много близко.Разликата е ,че след приключване на работното време хамалите имат възможност за пълноценна почивка и отдих , докато при майките хамали в повечето случаи няма възможност за отдих дори и през нощта.
Ежедневните рутинни задачи ,които извършват майките хамали като носене ,приспиване ,повиване ,хранене на малката „хамалска услуга” на пръв поглед не са толкова тежки за изпълнение физически дейности ,като при преместването и транспортирането на големи и тежки мебели от хамалите по време на извършването на хамалската услуга.Ежедневното им извършване в продължение на доста продължителен период от време може да ги класифицира като малки хамалски услуги заради методичността и еднообразието в този вид дейност.
При извършването на реални хамалски услуги и при отглеждането на дете силата на характера и твърдостта на волята при хамалите и майките трябва да са на максимум винаги за да посрещат и да се изправят ежедневно срещу едни и същи предизвикателства.
При извършването на хамалска услуга и при отглеждането на малко дете неизбежно се достига до един момент в който нервната система и на хамалите и ма майките са на своя предел.Но въпреки всички тежки моменти при извършването на хамалски услуги и при отглеждането на дете ,и хамалите и майките съумяват да намерят сили в себе си да посрещнат следващия ден на предизвикателства и изморителна физическа работа с усмивка и желание.
Макар ,че разликата в мотивацията за извършването на хамалски услуги от хамали и отглеждането на дете е коренно различна и при двете дейности крайния резултат зависи от отношението на заелите се с тази дейност.
Ако е несериозно и повърхностно ще има несериозни и повърхностни резултати както при хамалите след финализиране на хамалската услуга така и при майките по време на отглеждане на малко дете.
Хамалите са по- облагодетелствани от гледна точка на работно време и отговорност по време на извършване на хамалската услуга ,но майките са по-удовлетворени от резултатите на своята ежедневна работа ,въпреки цялостното си физическо изтощаване и психическото напрежение на което са подложени.
Естеството на работата извършвано от хамалите и майките имат и сходни ,и много различни страни ,но ако обикновен хамалин бъде поставен пред въпроса да избира пред извършването на хамалска услуга или пред отглеждането на дете ,той без колебание ще избере собствената си работа ,защото е по- лесна.

 Page 5 of 6  « First  ... « 2  3  4  5  6 »