Хамалско бреме

28/10/09 0 COMMENTS

Понякога поради стечение на обстоятелствата, не винаги може да се осигури достатъчно трудова заетост на фирмите, които извършват хамалски услуги и на хамалите работещи в тях.
Особено в днешно време има дни, в които наличието на достатъчно работа за хамалите извършващи хамалски услуги, е много под нивото на количеството работа , което те са свикнали да извършват.
Нормално е при всеки един работник, работещ във фирма за извършване на хамалски услуги, като хамалин, да се появи усещане за несигурност, в следствие на намаляването или пълната липса на хамалски услуги, които да извършва.
Точно тези моменти, когато има липса на работа за хамалските фирми и хамалите работещи в тях, са много тежки и неприятни.
Погледнато детайлно, за всеки един хамалин работещ във фирма извършваща хамалски услуги, времето прекарано в очакване на появата на нова работа и вещи, които да бъдат транспортирани и преместени, е направо кошмарно.
В много от случаите хамалите са принудени просто да стоят и да чакат появата на нова хамалска услуга, за да може да реагират бързо и адекватно, с което да предложат и по-добро качество на извършване на хамалската услуга, което им дава известно предимство пред останалите фирми за извършване на хамалски услуги.
Но за хамалите, липсата на хамалска услуга и времето, което трябва да прекарат в очакване на появата на нова, дава усещането за тях, че часовете се точат със страхотно бавно темпо.Това усещане се появява заради динамиката, с която са свикнали да извършват хамалски услуги и голямата натовареност, на която са били подложени при наличието на хамалски услуги за извършване.
Политиката на различните фирми извършващи хамалски услуги с помощта на хамали за такива ситуации, е различна и много зависи от конкретната фирмена политика и начина на мислене на самото ръководство.
При всяко положение, в днешните трудни и материални времена дори един ден без наличието на хамалски услуги за извършване, независимо от размера на фирмата, в която работят хамалите, е доста труден етап за преодоляване.
Напълно вероятно е фирми за извършване на хамалски услуги останали за по-продължително време без наличие на подходяща за тях работа да предприемат мерки, които няма да се понравят, най-вече на хамалите, които са преките извършители на хамалската услуга.
Намаляването на броя на хамалите работещи във фирми за извършване на хамалски услуги и подбора на квалифицирани хамали за продължаване на работния процес, е едно от логичните решения за преодоляване на липсата на значително количество работа.
Но това не е най-оптималното решение за всички участници в извършването на хамалски услуги, за щото е твърде неприятно усещането да се остане без препитание, и погледнато от другата гледна точка, никой ръководител на фирма за извършване на хамалски услуги не би имал желание да намалява персонала си, ако не е принуден заради обстоятелствата.
За това е важно, преди да се вземат мерки за намаляване на персонала от хамали извършващи хамалска услуга, отложи максимално освобождаването им от работа, и на всяка цена да се потърсят всякакви други средства за намиране на потребители на хамалски услуги и създаване на достатъчно работа за хамалите работещи във фирмите за извършване на хамалски услуги.