Преместване на офис

Услугата преместване на офис обзавеждане от нашите хамали включва:

  • Предварителен оглед от “Евро Хамали” – извършва се 3-4 дни преди преместването в удобно за Вас време.
  • Демонтаж/монтаж на всяка част от обзавеждането, която не би могла да бъде пренесена в нейния цялостен вид.
  • Опаковане на мебели, обзавеждане, офис техника и хартиени носители (архиви, документи).
  • Пренасяне на така разглобените или в цялостния им вид офис мебели и техника.
  • Пренасяне на неразглобяеми обемни предмети, както и тези с много голямо собствено тегло(огнеупорни каси, метални шкафове, пиана и др.)
  • Натоварване на цялото обзавеждане в изцяло подготвено за целта превозно средство.
  • Укрепване на обзавеждането в превозното средство при всеки един направен курс, с цел избягване на щети по време на транспортирането.
  • Сглобяване и поставяне на пренесеното обзавеждане по начин и на място, указани и одобрени от клиента.

Предварителният оглед се осъществява с цел ваше и наше улеснение. По този начин ние от фирма “Евро Хамали ООД” ще се запознаем с специфичните черти на вашето офис имущество и заедно ще планираме едно успешно преместване. Огледа е напълно безплатен.

Монтажът/демонтажът се извършва от опитни хамали в тази област. За да не бъдат повредени вашите офис мебели, нашите специалисти внимателно ще разглобят всеки “застрашен” от счупване или нараняване елемент.

Опаковането на вашите вещи е изключително важен момент за тяхното предпазване. Използваните опаковки от фирма “Евро Хамали ООД” се определят в зависимост от опакованите вещи и имущество. Ние от “Евро Хамали” употребяваме опаковки с висока здравина, издръжливост, непромокаемост и надеждност.

Пренасянето на офис мебелите се извършва от няколко служители на “Евро Хамали”, в зависимост от теглото и обема на съответната мебел. Внимателното преместване на офис оборудването от стария офис в камиона е гарантирано.

За преместването на тежките имущества, “Евро Хамали” използва въжета, колани и други специализирани съоръжения.

Изборът на превозно средство ние от “Евро Хамали ООД” определяме в зависимост от обема и теглото на преместваните вещи. По време на натоварването опитните хамали ще подредят всеки кашон, така че да остане в същия си вид при транспортирането.

“Евро Хамали” осъзнава каква стойност имат за Вас личните Ви вещи. Доверявайки ни вашите предмети, Вие ни доверявате своите ценности.

За да Ви предоставим едно завършено изцяло преместване, ние от “Евро Хамали” ще монтираме всички офис мебели и техника, като им възвърнем цялостния облик.