Преместване на офис София

01/08/10 0 COMMENTS

хамалиНай-доброто и безпроблемно местене до нова къща или офис се постига чрез фирма за хамали и хамалски услуги. Ако обаче сами ще местите имущество е добре да знаете за някои тънкости в хамалските услуги. Като за начало си направете прост план за самото преместване, като е добре той да създаде един ред: подготовка, като тук се включва и опаковането, качването му в превозното средство, как ще се осъществи транспорта, сваляне от транспортното средство, пренасянето, разопаковането и като за последно изхвърляне на ненужните кашони. Преди да започнете основната работа при преместване на имуществото е добре да предвидите дали са ви необходими специални инструменти, опаковки. Ако е необходимо да разглобите на някои предмети , ние ви предлагаме да си осигурите нужните инструменти за работа. При опаковането в кашони е добре да описвайте имуществото в опаковките. При пренасянето на кашоните към транспортното средство е добра идея да да решите кой ще е най-краткият маршрут до буса, който задължително трябва да се приближи възможно най-близо до входа на сградата. Нашият екип Ви препоръчва да се сдобиете и с място за паркиране за превозното средство. При преместването: Най-важното в този момент да решите най-удобното време за осъществяване на транспорта. Препоръчително е да не е през пиковите и натоварени времена и със сигурност транспортирането на предметите ще се осъществи доста по-скоро. Според Евро Хамали първончално избраният трасе за транспортирането препоръчитено да бъде колкото се може по-къс. Нашият екип ви съветва разопаковането от кашоните и подреждането да се вършат успоредно. Големите предмети / например мебели/ако имате такава възможност е препоръчително още с разопаковането им да се сложат на желаното място. Последен съвет – Бъдете добре организирани и следвайте нащата описани в плана.

Хамалски услуги в София

31/07/10 0 COMMENTS

хамалиНай-бързото и качествено местене до нова къща или офис се прави чрез фирма за хамали. Но ако сами ще местите предмети би било добре да се съобразите с някои тънкости на хамалите. Преди да започнете работа си създайте обикновен план за преместване, като този план трябва да утвърждава ред при преместването: подготовка, като тук се включва и опаковането, качването му в превозното средство, транспорт, сваляне от транспортното средство, пренасянето, изваждане от кашоните и като за финал почистване на района. При подготовката за преместване на имуществото би било добре да решите дали са ви необходими специални инструменти, опаковки. Ако е необходимо разглобяване на някои предмети , то тогава ние ви съветваме да си гарантирате необходимите инструменти за това. При опаковането е препоръчително описвайте нещата в опаковките. При товаренето и разтоварването би било добре да да решите за най-добрият маршрут до камиона, който задължително трябва да се приближи по-близо до сградата. Нашият екип Ви препоръчва също така да запазите свободно място за транспортното средство. Транспорт: Най-важното тук е да изберете подходящо време за транспортирането. Препоръчително е да не е през най-натоварените часове и така самото преместване бъде свършен доста по-бързо. Според Евро Хамали първоначално избраният път за превозването трябва да бъде възможно по-къс. Евро Хамали ви съветва разопаковането от кашоните и подреждането да се вършат успоредно. Големите предмети / например телевизори/ако можете е добре още с разопаковането им да се сложат на избраното място. Най-важното – Бъдете организирани и следвайте нещата описани в плана.

Хамали в София – преместване

30/07/10 0 COMMENTS

hamaliБезпроблемно и бързо преместване възможно е да бъде извършено чрез фирма за хамали. Но ако сами ще местите предмети е препоръчително да знаете няколко тайни от професията. Преди да започнете работа си направете план за последователността на работа, който да има следната последователност: подготовка, като тук се включва и опаковането, товарене в буса, как ще се осъществи транспорта, разтоварване от камиона, пренос до новото място, разопаковането и като за финал изхвърляне на опаковки. При подготовката за пренасяне на дома или офиса е важно да имате предвид дали са ви необходими специални инструменти, опаковки. Може да се наложи и ремонт на шкафове,легла или гардероб , ние от Евро Хамали ви съветваме задължително да осигурите необходимите условия за работа. При опаковането е добре да описвайте нещата в опаковките. При товаренето и разтоварването е добра идея да помислете за най-добрият път до камиона, който задължително трябва да се намира колкото се може по-близо до входа. Нашият екип Ви препоръчва също така да се сдобиете и с паркинг за камиона. При преместването: Важното тук да решите времето за транспортирането. Съветваме ви да избегнете най-натоварените времена и със сигурност транспортирането на предметите ще бъде приключен доста по-скоро. Според нашите хамали първоначално начертания маршрут за транспортирането е добре да бъде възможно най-кратък. Екипът ни ви препоръчва разопаковането и подреждането да вървят ръка за ръка. Големите неща / например хладилницiте/при възможност е добре още при разтоварването да се сложат на избраното място. Последен съвет – Бъдете организирани и последователни.