Оглед

След получаване на запитване за хамали и хамалски услуги е препоръчително да се извърши предварителен оглед от наш представител.
Огледът е напълно безплатен и по никакъв начин не Ви ангажира или обвързва с Евро Хамали. Един от нашите служители хамали ще Ви посети в предварително уговорено удобно за Вас време.

Предваритерен оглед се извършва с цел изготвяне на точна и обективна оферта и планиране на самото преместване на имущество. Без оглед реално няма как да Ви предложим точна цена и срок за преместването.
Малкото време, което ще Ви отненем с предварителния огред си струва и със сигурност ще Ви спести много притеснения.

При преместване на машини, обемисти мебели, каси, пиана, рояли и други специфични предмети, предварителния оглед е задължителен. Трябва да се уточнят необходимия брой хамали, дали са необходими специални съоръжения, както и какъв камион трябва да се осигури за преместването им.
Желателно е преди да бъде направен оглед да съставите списък с вещите, които трябва да се преместят от хамали. Ако има такива, които ще останат на същото място е добре да уведомите фирмата за хамали и хамалски услуги. Този списък ще е неделима част от офертата за хамалски услуги. С него много по-лесно ще се опрадели и необходимото количество и вид опаковъчен материал.
Евро Хамали Ви съветва да настоявате за предварителен оглед преди да се възползвате от хамалски услуги. Доверявайте се само на реални и надеждни фирми за хамали и хамалски услуги. Ако е необходимо дори се консултирайте с няколко фирми, преди да направите най-добрия избор за Вашето преместване.