Хамалите и спорта

24/07/09 1 COMMENTS

Твърде силно е да се направи подходяща асоциация между хамалските услуги,хамалите и тренировките при подготовката за спортно мероприятие.Въпреки всичко, по вложените усилия и физическа натовареност при извършването на хамалска услуга от хамали и подготовката за състезание приликата е огромна.

И при двете са необходими подходяща нагласа за преодоляването на ежедневните препятствия свързани с тренировки и влагане на много сила и воля.

Както при извършването на хамалски услуги от хамали, така и при ежедневни тренировки за който и да било спорт трябва подходящ хранителен режим.

Храната като основна суровина за задвижване на организма е фактор, който в никакъв случай не трябва да се пренебрегва.При балансираното и добре формирано поемане на вещества необходими на организма ежедневно, положителните резултати, и при извършването на хамалски услуги от хамали и при спортистите са просто неизбежни.

Това е така заради способността на човешкото тяло да се адаптира с течение на времето при продължително подлагане на стресово натоварване на мускулатурата.

Дисциплината е друга обща черта между хамалската услуга извършвана от хамали и спортните мероприятия.Без добра дисциплина и воля за изявяване на най-добрите качества не би могъл да се постигне положителен напредък, както при спортистите така и при хамалите по време на извършването на хамалската услуга.

Когато се наруши ежедневния режим на работа и пълноценен отдих, след това е значително по- трудно да се върне добрата форма.

При хамалите извършващи хамалски услуги прекаляването с изкушенията на ежедневието не е толкова фатално както при хората занимаващи се активно със спорт.

Но при едните, и при другите води до временно неразположение, което се отразява на начина им на тренировка или начина на работа за хамалите.Което от своя страна влияе негативно на качеството на тренировката или извършването на хамалската услуга от хамалите.

Друга важна особеност от общите черти между спортисти и хамали извършващи хамалски услуги е самоконтрола.Ако отсъства и при двете страни начинанията им просто са обречени на предварителен провал.Самоконтрола и самостоятелната мотивация, както при хамалите по време на извършването на хамалска услуга така и на спортистите по време на състезание или тренировка трябва да са в резултат на собствена нагласа.Защото ако вътрешно самите те не са убедени в крайния положителен резултат от своята дейност, нито треньор или който и да било ръководител на група хамали при извършването на хамалска услуга, не биха могли да ги убедят, че ще се справят на ниво и ще получат необходимите резултати от своя труд.

Понякога в ежедневието се наблюдава размяна на ролите между хамали извършващи хамалски услуги и спортисти по време на състезание.

При наличието на огромно количество работа и вещи за транспортиране и пренасяне хамалите се мобилизират изцяло за да свършат възложената им работа по най- бързия и коректен начин, с което поставят свои лични рекорди.Лошото е, че възнаграждението за бързина и поставяне на рекорд от такова естество не отговаря на това на спортистите но двата аспекта на работа просто са несравними.

Другия вариант е когато на терена по време на спортна изява се долавят доста нецензурни вмятания на които, могат да завидят и най-печените хамали.Могат да се сравнят единствено с момента когато за нещастие някой хамалин по време на извършване на хамалската услуга си затисне пръст или предмета за пренасяне е с твърде големи размери и тежест за да се провре през тесен отвор.