Хамалите и лошия шеф

24/12/09 0 COMMENTS

Дори и най-малкото неприятно въздействие, от страна на ръководителите върху хамалите може да обърка значително правилната мотивация за извършването на хамалската услуга.Всеки нормално работещ човек, идва на работа с нагласата да се заеме с ежедневните си задължения и да свърши поставените му задачи, хамалите по време на извършването на хамалски услуги не правят изключение в това отношение.По този начин, когато всички си гледат работата в хамалската фирма, извършването на хамалски услуги става много по-лесно и организирано.
Едно от най-демотивиращите действия, които е способен да предприеме ръководителя на фирма за извършване на хамалски услуги, е да се държи зле с хората, които се грижат за задвижването на тази фирма.Негативното отношение към хамалите, преди да започнат извършването на хамалска услуга може да се отрази много негативно върху развитието на фирмата занимаваща се с транспортиране и преместване.
Не е желателно подхода към хамалите да е груб и първичен, достатъчно е да се обърне малко внимание, като на обикновени хора.Това действие от страна на ръководството би стимулирало допълнително желанието за работа, или поне не би настроило зле, самите хамали към извършваната от тях хамалска услуга.
Често пъти се наблюдава едно много ясно изразено надменно отношение от страна на ръководството към обикновените хамали.Когато с малко усилия, от страна на управляващите фирмата за хамалски услуги, се подобри диалога между хамалите и по-висшестоящите, ефекта от извършването на хамалската услуга ще е поразителен.
Хамалите са наясно със своето положение в йерархията на фирмата за извършване на хамалски услуги, и всеки ден приемат работата си и я извършват, защото това са им задълженията.Но едно просто действие, като употребата на добра дума, или нормално третиране , като човешки същества е способно да преобърне начина на извършването на хамалската услуга в много позитивно мероприятие.
Създаването на подходяща настройка за работа, от страна на ръководителите на фирмите извършващи хамалски услуги, е в интерес както на самите работодатели, така и на хамалите.
Почти винаги ръководителите са убедени, че дават прекалено големи заплати, а хамалите, че получават твърде малко за извършването на хамалската услуга. Хамалите , като работници са наясно с неизбежността на размера на месечното, или седмичното си възнаграждение и ще продължават да изявяват претенции към покачване , но позитивното отношение спрямо тях може да намали в пъти, недоволството от това , което получават.
Друг основен и много важен положителен фактор, който допринася за по-качествено и бързо извършване на хамалска услуга, в следствие на позитивно отношение, е че с течени на времето се изгражда добър, качествен и сработен екип, с желание за работа и изява на работното място, независимо от факта, че хамалите ежедневно се занимават с преместването на доста тежки предмети, по време на извършването на хамалската услуга.
Което неизбежно би довело да повече клиенти, респективно до по-голяма печалба за фирмата извършваща хамалската услуга, и в последствие, ако ръководителя е наистина добър, до повишаване на доходите на самите хамали извършващи хамалската услуга.
От позитивното отношение печелят всички, и работодатели, и хамали, и клиенти, но за съжаление е много трудно да се прилага ежедневно и своевременно, поради много причини.Поне може да се постараем.

Хамалско стимулиране

24/11/09 0 COMMENTS

Всичко, което ни заобикаля в ежедневието и по време на всички мероприятия, които извършваме ежедневно, всички контакти с хора и отминаващи ни случки и обстоятелства може да се каже, че формират средата на живот на даден индивид.
Но дали тази среда се доближава, или прилича по нещо с организацията и начина на работа в една хамалска фирма извършваща хамалски услуги с помощта на хамали, ще се постараем да изясним в по-долните редове.
Като за начало асоциирането с ежедневните рутинни задължения на всеки, до голяма степен могат да се причислят към работа, която не е хамалска, но също като при хамалите извършващи хамалски услуги, неизбежно трябва да се направят за да може да започне деня подобаващо.
Неизбежни неща като обличането сутрин,миенето на зъбите, приготвянето на дневния тоалет, и закуската, присъстват винаги и задължително в ежедневието, при хамалите извършващи хамалски услуги от една страна се наблюдават сходни неизбежни рутинни задачи за да започнат адекватно работа, и да пристъпят към извършването на хамалски услуги с подобаващо внимание и подготовка.
Хамалите задължително трябва да се приведат в подходящо работно облекло, подобаващо и подпомагащо извършването на хамалската услуга.Облеклото трябва да е удобно и по възможност да се почиства бързо и лесно.
Защото по време на извършване на хамалската услуга, не винаги, но в повечето случаи се наблюдава значително замърсяване и вероятността от повреда на хамалското облекло по време на извършване на хамалската услуга се увеличава многократно заради естеството на хамалската работа.
Повечето големи хамалски фирми, които извършват хамалски услуги осигуряват подходящи униформи или работно облекло на своите хамали работници, с което ги улесняват значително.
Привеждането на хамалите в подходящ външен вид е изцяло задължение на самите тях, но важното в случая е, че хамалите трябва да бъдат поощрявани да поддържат изряден и приветлив външен вид, защото при извършването на хамалска услуга, от всичките етапи през които преминава формирането на хамалската услуга, хамалите се явяват хората, които имат пряк достъп до потребителите на хамалската услуга.
Този визуален достъп осигурява на потребителя на хамалската услуга частично впечатление за самата хамалска фирма, ако работниците хамали са зле облечени и в неприветлив външен вид, в много от случаите на извършване на хамалска услуга това би направило лошо първо впечатление.Не случайно съществува народната мъдрост „По дрехите посрещат…..”,но за да може да се представи на ниво, и продължението от тази сентенция, е желателно насърчаването на хамалите извършващи хамалски услуги, към адекватен и подобаващ външен вид.
Мотивацията на хамалите при извършването на хамалска услуга е от особено значение за качественото извършване на хамалската услуга.Осигуряването на кратка почивка по време на извършването на хамалската услуга би стимулирало и обогатило качеството на самата хамалска услуга.Когато кратката почивка е съчетана и с лека закуска осигурена от фирмата занимаваща се с извършване на хамалски услуги, това би стимулирало допълнително не само качественото извършване на самата хамалска услуга, но и желанието в хамалите за по-адекватно и качествено извършване на хамалските задължения.
Но това изцяло зависи от фирмената политика на фирмата за извършване на хамалски услуги, и от начина на мислене на нейното ръководство.

Хамалите и правенето на любов

19/11/09 0 COMMENTS

Много е чудно, какво общо би могло да има между тези толкова различни на пръв поглед мероприятия, но методиката на повечето действия съпроводени и при правенето на любов и при извършването на хамалски услуги се доближава значително в своята същина.
Като за начало подхода към клиентите е много важен и от първостепенно значение за да може да се стигне до извършване на хамалска услуга.клиентите трябва да бъдат винаги ухажвани и толерирани, трябва да се задоволяват техните капризи и желания за да може да бъдат по-благосклонни при избора си на фирма извършваща хамалски услуги посредством хамали.
Намирането на клиенти е спечелването им, наподобява търсене на партньор за правене на любов, погледнато чисто прагматично на тези събития, и при търсенето на партньор, и пи търсенето на клиент за хамалска услуга извършвана от хамали крайния резултат е употребяване на съответната услуга, било то хамалска или от другото естество.
Пътя през който се минава за да се стигне до консумацията на хамалската услуга е сходен с действията и стъпките необходими да се предприемат за намиране на правилен партньор за другата услуга.Макар, че при търсенето на подходящ партньор, няма ясно обособени правила, в общи линии при повечето случаи се спазват принципите наложени от обществото или средата в която се намираме.
Ухажването като въведение и метод за преминаване към следващия етап е съпроводено с конкретни действия субективни за конкретния случай.При предлагането на хамалски услуги и за по-лесното спечелване на клиенти, романтичната вечеря и красивия букет с цветя, могат успешно да бъдат заменени с приемлива отстъпка в цената и намаляване на сроковете за изпълнение на хамалската услуга от хамалите.
За потвърждаване на сериозните намерения от едната и другата страна, следващите срещи и милите думи, интригуващите разговори и всички останали подробности свързани с демонстриране на сериозните намерения могат да бъдат заменени с цялостно и детайлно представяне на самия процес на извършване на хамалската услуга от хамалите.
Това допринася за по-голяма яснота в отношенията, като при извършването на хамалски услуги от хамали, така и при декларирането на сериозни намерения в една връзка.Като вторичен ефект се наблюдава зараждащо се взаимно доверие между партньорите при извършването на хамалска услуга от хамали, и при партньорите от другото естество.
В последствие малките романтични подаръци, които е желателно да се правят с повод и без повод, заздравяват и внасят позитивна нотка в развитието на връзката.При извършването на хамалски услуги от хамалите, тези подаръчета могат да бъдат заменени с опаковане систематизиране и внимателна грижа при транспортирането на предметите на поръчителя на хамалската услуги.
Запознаването с родителите и намерението за по-сериозна стъпка в отношенията е неизбежно при взаимно разбирателство и наличието на любов от двете страни.
Пристъпването към тази сериозна стъпка в живота на влюбените, при извършването на хамалси услуги може да се асоциира с пълното удовлетворение на клиента и винаги когато са му необходими хамалски услуги или хамали да се доверява само и единствено на фирмата, която е спечелила неговото доверие с качествено извършена хамалска услуга от професионални хамали.
Единствената разлика при двете е моногамията, при хамалските услуги не е желателна, докато в една сериозна връзка е неизбежна.

 Page 1 of 5  1  2  3  4  5 »