Хамалите и лошия шеф

24/12/09 0 COMMENTS

Дори и най-малкото неприятно въздействие, от страна на ръководителите върху хамалите може да обърка значително правилната мотивация за извършването на хамалската услуга.Всеки нормално работещ човек, идва на работа с нагласата да се заеме с ежедневните си задължения и да свърши поставените му задачи, хамалите по време на извършването на хамалски услуги не правят изключение в това отношение.По този начин, когато всички си гледат работата в хамалската фирма, извършването на хамалски услуги става много по-лесно и организирано.
Едно от най-демотивиращите действия, които е способен да предприеме ръководителя на фирма за извършване на хамалски услуги, е да се държи зле с хората, които се грижат за задвижването на тази фирма.Негативното отношение към хамалите, преди да започнат извършването на хамалска услуга може да се отрази много негативно върху развитието на фирмата занимаваща се с транспортиране и преместване.
Не е желателно подхода към хамалите да е груб и първичен, достатъчно е да се обърне малко внимание, като на обикновени хора.Това действие от страна на ръководството би стимулирало допълнително желанието за работа, или поне не би настроило зле, самите хамали към извършваната от тях хамалска услуга.
Често пъти се наблюдава едно много ясно изразено надменно отношение от страна на ръководството към обикновените хамали.Когато с малко усилия, от страна на управляващите фирмата за хамалски услуги, се подобри диалога между хамалите и по-висшестоящите, ефекта от извършването на хамалската услуга ще е поразителен.
Хамалите са наясно със своето положение в йерархията на фирмата за извършване на хамалски услуги, и всеки ден приемат работата си и я извършват, защото това са им задълженията.Но едно просто действие, като употребата на добра дума, или нормално третиране , като човешки същества е способно да преобърне начина на извършването на хамалската услуга в много позитивно мероприятие.
Създаването на подходяща настройка за работа, от страна на ръководителите на фирмите извършващи хамалски услуги, е в интерес както на самите работодатели, така и на хамалите.
Почти винаги ръководителите са убедени, че дават прекалено големи заплати, а хамалите, че получават твърде малко за извършването на хамалската услуга. Хамалите , като работници са наясно с неизбежността на размера на месечното, или седмичното си възнаграждение и ще продължават да изявяват претенции към покачване , но позитивното отношение спрямо тях може да намали в пъти, недоволството от това , което получават.
Друг основен и много важен положителен фактор, който допринася за по-качествено и бързо извършване на хамалска услуга, в следствие на позитивно отношение, е че с течени на времето се изгражда добър, качествен и сработен екип, с желание за работа и изява на работното място, независимо от факта, че хамалите ежедневно се занимават с преместването на доста тежки предмети, по време на извършването на хамалската услуга.
Което неизбежно би довело да повече клиенти, респективно до по-голяма печалба за фирмата извършваща хамалската услуга, и в последствие, ако ръководителя е наистина добър, до повишаване на доходите на самите хамали извършващи хамалската услуга.
От позитивното отношение печелят всички, и работодатели, и хамали, и клиенти, но за съжаление е много трудно да се прилага ежедневно и своевременно, поради много причини.Поне може да се постараем.

Няма намерени мнения за тази статия. Ти може да си първият - коментирай!

Leave a Reply