Хамалско бреме

28/10/09 0 COMMENTS

Понякога поради стечение на обстоятелствата, не винаги може да се осигури достатъчно трудова заетост на фирмите, които извършват хамалски услуги и на хамалите работещи в тях.
Особено в днешно време има дни, в които наличието на достатъчно работа за хамалите извършващи хамалски услуги, е много под нивото на количеството работа , което те са свикнали да извършват.
Нормално е при всеки един работник, работещ във фирма за извършване на хамалски услуги, като хамалин, да се появи усещане за несигурност, в следствие на намаляването или пълната липса на хамалски услуги, които да извършва.
Точно тези моменти, когато има липса на работа за хамалските фирми и хамалите работещи в тях, са много тежки и неприятни.
Погледнато детайлно, за всеки един хамалин работещ във фирма извършваща хамалски услуги, времето прекарано в очакване на появата на нова работа и вещи, които да бъдат транспортирани и преместени, е направо кошмарно.
В много от случаите хамалите са принудени просто да стоят и да чакат появата на нова хамалска услуга, за да може да реагират бързо и адекватно, с което да предложат и по-добро качество на извършване на хамалската услуга, което им дава известно предимство пред останалите фирми за извършване на хамалски услуги.
Но за хамалите, липсата на хамалска услуга и времето, което трябва да прекарат в очакване на появата на нова, дава усещането за тях, че часовете се точат със страхотно бавно темпо.Това усещане се появява заради динамиката, с която са свикнали да извършват хамалски услуги и голямата натовареност, на която са били подложени при наличието на хамалски услуги за извършване.
Политиката на различните фирми извършващи хамалски услуги с помощта на хамали за такива ситуации, е различна и много зависи от конкретната фирмена политика и начина на мислене на самото ръководство.
При всяко положение, в днешните трудни и материални времена дори един ден без наличието на хамалски услуги за извършване, независимо от размера на фирмата, в която работят хамалите, е доста труден етап за преодоляване.
Напълно вероятно е фирми за извършване на хамалски услуги останали за по-продължително време без наличие на подходяща за тях работа да предприемат мерки, които няма да се понравят, най-вече на хамалите, които са преките извършители на хамалската услуга.
Намаляването на броя на хамалите работещи във фирми за извършване на хамалски услуги и подбора на квалифицирани хамали за продължаване на работния процес, е едно от логичните решения за преодоляване на липсата на значително количество работа.
Но това не е най-оптималното решение за всички участници в извършването на хамалски услуги, за щото е твърде неприятно усещането да се остане без препитание, и погледнато от другата гледна точка, никой ръководител на фирма за извършване на хамалски услуги не би имал желание да намалява персонала си, ако не е принуден заради обстоятелствата.
За това е важно, преди да се вземат мерки за намаляване на персонала от хамали извършващи хамалска услуга, отложи максимално освобождаването им от работа, и на всяка цена да се потърсят всякакви други средства за намиране на потребители на хамалски услуги и създаване на достатъчно работа за хамалите работещи във фирмите за извършване на хамалски услуги.

Хамалско ръководство

20/10/09 0 COMMENTS

За осъществяването на качествена и ползотворна хамалска услуга от хамали от голямо значение е правилното и адекватно третиране на информацията отнасяща се пряко към същността на конкретно извършваната хамалска услуга.
Обработката на тази информация, при по-малки фирми за извършване на хамалски услуги се извършва от самото ръководство.Правилното и точно планиране и разпределение на отделните задачи, засягащи извършването на хамалски услуги от хамалите, до голяма степен се разпределя точно от ръководителя на хамалскат услуга.
Ако ръководителя действа неадекватно и няма нужните умения да се справя с предвидените и непредвидените неприятности и препятствия по време на извършване на хамалската услуга от неговите подчинени хамали, то мероприятието по преместването има голяма вероятност да се превърне в бедствие.
Както при всяка друга организация, така и при извършването на хамалски услуги си има йерархия, строго разпределение на конкретните задачи за всеки един от участниците в извършването на хамалската услуга.
Ако поради липсата на квалифициран персонал настъпи временно объркване по време на транспортирането и преместването на всички предмети свързани с поръчителя на хамалската услуга, лицето отговорно за този проблем е организатора на процеса по преместването.
Именно на него се пада тежката задача да контролира, разпределя, и организира целия работен процес по време на извършването на хамалската услуга от хамали.Ако това лице се държи неадекватно или няма необходимия опит е твърде вероятно да се объркат повече от едно неща.За да се избегне точно този неприятен момент е желателно човека, който се е заел с тези мероприятия да има, макар и бегъл опит в същината на хамалската работа.
По лесно за организиране и ръководене на хамалската услуга е когато организатора е запознат практически макар и за кратко със същината на преместването и работата на хамалите.Това се налага защото в процеса на извършване на хамалска услуга е възможно да изникнат проблеми от най-различен характер, и за адекватното им разрешаване, организатора на хамалската услуга трябва да познава работата в детайли, за да може да вземе най-адекватното за момента решение.
Друг важен фактор за почти безпроблемно преместване, и извършване на хамалска услуга е организатора да познава лично хамалите, които ще са пряко ангажирани с преместването.По този начин се добива пряка представа за начина и степента на доверие, което може да понесе всеки един от пряко ангажираните хамали с извършването на хамалската услуга.
Също така проблемите по време на извършването на хамалската услуга не винаги са свързани пряко с практическото и извършване.Понякога е възможно хамалската услуга да бъде възпрепятствана от условия дължащи се на личностната характеристика и оформеност на хамалите участващи в нея.
Добрия организатор трябва да съчетава достатъчно качества в своята обособеност, за да се намесва правилно и коректно, когато това стане необходимо при възникване на неприятност от каквото и да било естество по време на извършването на хамалска услуга от хамали.
Преди всичко трябва да е развил много добри импровизаторски умения,защото в практиката често ще му се налага да реагира без помощта на допълнителни улеснения.Ролята на ръководителя при извършването на хамалски услуги е ключова и много важна за ръководството, защото цялата отговорност по практическото изпълнение на хамалската услуга попада изцяло върху неговите рамене.

Хамали и почивка

26/09/09 0 COMMENTS

Как ли би изглеждала почивката на обикновения хамалин след дългото и неуморно, целогодишно извършване на хамалски услуги?Един от най-добрите варианти за пълноценен отдих за хамалите е да отдаде на тялото си дълго и разточително мързелуване на някои слънчев плаж, това ще е съвсем заслужен и справедлив вариант след усиленото извършване на тежките хамалски услуги по време на цялата работна година.
Другия приятен за хамалите вариант, и съвсем не за подценяване, би бил да отдаде заслужената награда за белите си дробове, служещо му покорно и достойно при преместването на различни тежки и по-леки предмети по време на извършване на хамалската услуга, и да ги удостои с благотворното и полезно действие на въздуха предоставен ни така любезно и безплатно от някоя планина намираща се на територията на нашата мила родина.
Вариантите за почивка са много, и са най-различни, и както за останалите хора, така и за хамалите въпроса не е дали почивката е необходима, а дали работата извършена през годината и полученото за този труд възнаграждение, ще са достатъчни за почивката, от която се нуждае човек, било то хамалин извършващ хамалска услуга, или всеки един изкарващ прехраната си в нашата мила родина по честен и почтен път.
Разликата в качеството на почивката при хамалин извършващ хамалска услуга в някоя друга държава, с положително различен статут от нашата мила родина, не би трябвало да се различава драстично от почивката на средностатистическия хамалин извършваш хамалски услуги и преместване на различни предмети, в нашата мила родина.
Но за съжаление разликата е факт, единствено то нещо по което си приличат двете почивки е цялостното и пълно отдаване на отдих съобразен с личната ценностна система на хамалина извършил всички тези хамалски услуги през годината за да може да си позволи да се отдаде истински на разпускането.
За хората занимаващи се с физически труд, като хамалите по време на преместването и транспортирането на различни видове стоки, е характерно, че са много земни и естествени, също така знаят отлично цената, която са платили за да могат да си позволят почивка.
За това е логично да се оползотворят максимално добре предоставената им възможност за почивка и да извлекат максимално положителната емоция от всяка една ситуация, по времето когато са решили да почиват.
Независимо от разликата в стандарта и заплащането сигурното е, че отдаде ли се възможност на хамали да почива, събитието води след себе си незабравими приятни спомени и куп положителни емоции.Хамалите просто знаят как да почиват и как да се забавляват и го правят винаги когато имат тази възможност.
Тайната на хамалите за пълноценното наслаждаване на почивката се състои, не само в удовлетворението от добре извършените хамалски услуги, и всичкото пренасяне и внасяне, и транспортиране на различни вещи, а също така и във факта, че те се забавляват винаги истински и от цялото си сърце.
Ако всички обременени, постоянно ангажирани с работа, обременени от ежедневие и проблеми хора, успеят да постигнат, макар и за една вечер, веселото и непринудено отдаване на почивката, което правят хамалите с лекота, то тогава с чиста съвет могат да кажат, че са постигнали съвършената почивка.

 Page 3 of 5 « 1  2  3  4  5 »