Хамалско ръководство

20/10/09 0 COMMENTS

За осъществяването на качествена и ползотворна хамалска услуга от хамали от голямо значение е правилното и адекватно третиране на информацията отнасяща се пряко към същността на конкретно извършваната хамалска услуга.
Обработката на тази информация, при по-малки фирми за извършване на хамалски услуги се извършва от самото ръководство.Правилното и точно планиране и разпределение на отделните задачи, засягащи извършването на хамалски услуги от хамалите, до голяма степен се разпределя точно от ръководителя на хамалскат услуга.
Ако ръководителя действа неадекватно и няма нужните умения да се справя с предвидените и непредвидените неприятности и препятствия по време на извършване на хамалската услуга от неговите подчинени хамали, то мероприятието по преместването има голяма вероятност да се превърне в бедствие.
Както при всяка друга организация, така и при извършването на хамалски услуги си има йерархия, строго разпределение на конкретните задачи за всеки един от участниците в извършването на хамалската услуга.
Ако поради липсата на квалифициран персонал настъпи временно объркване по време на транспортирането и преместването на всички предмети свързани с поръчителя на хамалската услуга, лицето отговорно за този проблем е организатора на процеса по преместването.
Именно на него се пада тежката задача да контролира, разпределя, и организира целия работен процес по време на извършването на хамалската услуга от хамали.Ако това лице се държи неадекватно или няма необходимия опит е твърде вероятно да се объркат повече от едно неща.За да се избегне точно този неприятен момент е желателно човека, който се е заел с тези мероприятия да има, макар и бегъл опит в същината на хамалската работа.
По лесно за организиране и ръководене на хамалската услуга е когато организатора е запознат практически макар и за кратко със същината на преместването и работата на хамалите.Това се налага защото в процеса на извършване на хамалска услуга е възможно да изникнат проблеми от най-различен характер, и за адекватното им разрешаване, организатора на хамалската услуга трябва да познава работата в детайли, за да може да вземе най-адекватното за момента решение.
Друг важен фактор за почти безпроблемно преместване, и извършване на хамалска услуга е организатора да познава лично хамалите, които ще са пряко ангажирани с преместването.По този начин се добива пряка представа за начина и степента на доверие, което може да понесе всеки един от пряко ангажираните хамали с извършването на хамалската услуга.
Също така проблемите по време на извършването на хамалската услуга не винаги са свързани пряко с практическото и извършване.Понякога е възможно хамалската услуга да бъде възпрепятствана от условия дължащи се на личностната характеристика и оформеност на хамалите участващи в нея.
Добрия организатор трябва да съчетава достатъчно качества в своята обособеност, за да се намесва правилно и коректно, когато това стане необходимо при възникване на неприятност от каквото и да било естество по време на извършването на хамалска услуга от хамали.
Преди всичко трябва да е развил много добри импровизаторски умения,защото в практиката често ще му се налага да реагира без помощта на допълнителни улеснения.Ролята на ръководителя при извършването на хамалски услуги е ключова и много важна за ръководството, защото цялата отговорност по практическото изпълнение на хамалската услуга попада изцяло върху неговите рамене.

Няма намерени мнения за тази статия. Ти може да си първият - коментирай!

Leave a Reply