Хамалски услуги в София

31/07/10 0 COMMENTS

хамалиНай-бързото и качествено местене до нова къща или офис се прави чрез фирма за хамали. Но ако сами ще местите предмети би било добре да се съобразите с някои тънкости на хамалите. Преди да започнете работа си създайте обикновен план за преместване, като този план трябва да утвърждава ред при преместването: подготовка, като тук се включва и опаковането, качването му в превозното средство, транспорт, сваляне от транспортното средство, пренасянето, изваждане от кашоните и като за финал почистване на района. При подготовката за преместване на имуществото би било добре да решите дали са ви необходими специални инструменти, опаковки. Ако е необходимо разглобяване на някои предмети , то тогава ние ви съветваме да си гарантирате необходимите инструменти за това. При опаковането е препоръчително описвайте нещата в опаковките. При товаренето и разтоварването би било добре да да решите за най-добрият маршрут до камиона, който задължително трябва да се приближи по-близо до сградата. Нашият екип Ви препоръчва също така да запазите свободно място за транспортното средство. Транспорт: Най-важното тук е да изберете подходящо време за транспортирането. Препоръчително е да не е през най-натоварените часове и така самото преместване бъде свършен доста по-бързо. Според Евро Хамали първоначално избраният път за превозването трябва да бъде възможно по-къс. Евро Хамали ви съветва разопаковането от кашоните и подреждането да се вършат успоредно. Големите предмети / например телевизори/ако можете е добре още с разопаковането им да се сложат на избраното място. Най-важното – Бъдете организирани и следвайте нещата описани в плана.

Хамалите и напрежението

25/08/09 0 COMMENTS

За страничен наблюдател хамалите по време на извършване на хамалската услуга биха изглеждали като хора подложени на голямо физическо напрежение и принудени от обстоятелствата да се справят с гравитацията ,с различни стандартни и нестандартни похвати ,за да може да се осъществи качественото преместване на предметите подлежащи на пренасяне.
Погледнато от общ ъгъл този вид работа развива физически и организационни умения в хамалите по време на извършването на хамалската услуга.
Страничен наблюдател е възможно да стане неволен свидетел и слухът му да бъде удостоен с възможността да се запознае с едни от най-цветущите нецензурни изрази ,които могат да се употребят от хамали по време на огромните затруднения и препятствия съпровождащи хамалите по време на извършването на хамалската услуга.
Разнообразието от думи и въображението вложено в употребата на този вид изрази не е нещо ,което може да се измисли и да бъде приложено като изразно средство.За придобиването на този разнообразен похват за съчетаването на нецензурни думи по този толкова специфичен и неповторим начин е необходимо наистина да се вникне практически в естеството на хамалската услуга.
Само тогава може да се придобие ясна представа за пълния смисъл вложен от хамалите при този начин на изразяване.Погледнато от страни си е просто нецензурно съчетание ,но важното в случая е не самия език на изразяване а причината да бъдат употребени тези изрази.
По време на хамалската услуга и всички подробности съпроводени действията на хамалите ,и най- малката физическа пречка или препятствие или неволно леко нараняване могат да станат причина за сътворяването изрази неприемливи за обществената етикеция и държание.
Сами по себе си тези изрази са много полезни и положителни за самите хамали ,защото представляват своеобразен отдушник на огромното напрежение и нерви съпровождащи извършването на хамалска услуга.
При наличието на някакъв дразнител или препятствие по време на извършването на хамалската услуга от хамалите ,всичкото физическо напрежение вложено по време на работа в дадената ситуация се превръща в психическо ,и най добрия начин да се освободят от тази натрупана негативна енергия е употребата и прилагането на тези уникални нецензурни съчетания от думи.
В повечето населени места в нашата страна се намират ценители на този вид изразяване и всеки нов изпълнен с въображение и уникалност израз бива посрещнат радушно и вмъкнат незабавно в ежедневния начин на изразяване.
Енергията и смисъла вложен от хамалите по време на извършването на хамалската услуга в тези изрази им позволяват да продължат по-спокойно и адекватно извършването на хамалската дейност.
Може да се каже ,че тези изрази са неизменна част от ежедневието при извършването на хамалски услуги ,и също така са доста полезни като цяло за сваляне на напрежението и намаляването на стреса при хамалите.
Негативния им ефект се изразява в прекомерната им употреба на работното място ,което с течение на времето довежда до привикването на употреба на нецензурни изрази и извън работното място на хамалите.
Прекомерната им употреба ,когато не извършват хамалска услуга ,от хамалите повишава негативното обществено мнение за хората работещи в този сектор.Но всеки път когато се правят прибързани изводи заради езиковото изразяване на хамалите е добре да се има в предвид ,че този начин на изразяване се употребява за намаляване на напрежението и стреса.