Хамалско стимулиране

24/11/09 0 COMMENTS

Всичко, което ни заобикаля в ежедневието и по време на всички мероприятия, които извършваме ежедневно, всички контакти с хора и отминаващи ни случки и обстоятелства може да се каже, че формират средата на живот на даден индивид.
Но дали тази среда се доближава, или прилича по нещо с организацията и начина на работа в една хамалска фирма извършваща хамалски услуги с помощта на хамали, ще се постараем да изясним в по-долните редове.
Като за начало асоциирането с ежедневните рутинни задължения на всеки, до голяма степен могат да се причислят към работа, която не е хамалска, но също като при хамалите извършващи хамалски услуги, неизбежно трябва да се направят за да може да започне деня подобаващо.
Неизбежни неща като обличането сутрин,миенето на зъбите, приготвянето на дневния тоалет, и закуската, присъстват винаги и задължително в ежедневието, при хамалите извършващи хамалски услуги от една страна се наблюдават сходни неизбежни рутинни задачи за да започнат адекватно работа, и да пристъпят към извършването на хамалски услуги с подобаващо внимание и подготовка.
Хамалите задължително трябва да се приведат в подходящо работно облекло, подобаващо и подпомагащо извършването на хамалската услуга.Облеклото трябва да е удобно и по възможност да се почиства бързо и лесно.
Защото по време на извършване на хамалската услуга, не винаги, но в повечето случаи се наблюдава значително замърсяване и вероятността от повреда на хамалското облекло по време на извършване на хамалската услуга се увеличава многократно заради естеството на хамалската работа.
Повечето големи хамалски фирми, които извършват хамалски услуги осигуряват подходящи униформи или работно облекло на своите хамали работници, с което ги улесняват значително.
Привеждането на хамалите в подходящ външен вид е изцяло задължение на самите тях, но важното в случая е, че хамалите трябва да бъдат поощрявани да поддържат изряден и приветлив външен вид, защото при извършването на хамалска услуга, от всичките етапи през които преминава формирането на хамалската услуга, хамалите се явяват хората, които имат пряк достъп до потребителите на хамалската услуга.
Този визуален достъп осигурява на потребителя на хамалската услуга частично впечатление за самата хамалска фирма, ако работниците хамали са зле облечени и в неприветлив външен вид, в много от случаите на извършване на хамалска услуга това би направило лошо първо впечатление.Не случайно съществува народната мъдрост „По дрехите посрещат…..”,но за да може да се представи на ниво, и продължението от тази сентенция, е желателно насърчаването на хамалите извършващи хамалски услуги, към адекватен и подобаващ външен вид.
Мотивацията на хамалите при извършването на хамалска услуга е от особено значение за качественото извършване на хамалската услуга.Осигуряването на кратка почивка по време на извършването на хамалската услуга би стимулирало и обогатило качеството на самата хамалска услуга.Когато кратката почивка е съчетана и с лека закуска осигурена от фирмата занимаваща се с извършване на хамалски услуги, това би стимулирало допълнително не само качественото извършване на самата хамалска услуга, но и желанието в хамалите за по-адекватно и качествено извършване на хамалските задължения.
Но това изцяло зависи от фирмената политика на фирмата за извършване на хамалски услуги, и от начина на мислене на нейното ръководство.