Хамали на помощ

02/11/10 0 COMMENTS

Днес не беше никак лек ден за нашите хамали. Рано сутринта, докато все още се събуждахме с чаша горещо кафе, нашият телефон за хамалски услуги в София позвъня със зов за помощ. Работата беше спешна и трябваше веднага да се отзовем. Добре, че за подобни случаи винаги имаме дежурен екип от хамали. Очакваше ни разтоварване на огромен камион с много ценна и обемиста стока. Тя трябваше да се премести и подреди в специален склад. Времето е един от най-важните ресурси за клинтите и за хамали като нас.  Затова в този /и много други/ случаи, трябваше да се подходи експедитивно. Само след няколко минутки и екип от 4-ма хамали пътувахме към мястото, където беше паркиран камиона. Работата не бе никак малко, но желанието ни да помогнем и да бъдем от полза на нашият клиент бе това, което ни мотивира да приключим с всички хамалски услуги само за около 1 час и 40 минути.

Ние от Евро Хамали, София сме доволни само когато и нашите клиенти са напълно удовлетворени!

Хамали в болнични

14/11/09 0 COMMENTS

На всяко едно работно място има и предимства, и недостатъци.Предимно те се определят от средата на работа и нейното естество.Често пъти при повечето работни места, които са свързани с извършването на някаква дейност на открито, е твърде вероятно да се получат различни нежелани временни заболявания.
Но, по-голяма вероятност да се използва болничен е при извършването на хамалски услуги от хамали, това е така заради естеството на самата работа, и заради факта, че една голяма част от времето се прекарва на открито.При извършването на хамалски услуги, самото естество на работата е свързано с доста интензивно движение на тялото, и промяната в температурата в следствие на пренасянето на различни вещи от хамлаите ,за да бъдат натоварени в превозното средство, което ще ги транспортира до крайната точка на хамалската услуга.
Тази рязка промяна в температурата, може да доведе до твърде неприятна настинка при хамалите с по-лабилна имунна система , което да доведе до провеждане на домашно лечение.Това е твърде нежелано и вредно за качеството на хамалската услуга и за начина на работа на останалите колеги хамали, които са свикнали с начина на работа на своя болнав колега хамалин.
Негативното влияние на липсата на някой от хамалите в повечето случи е за кратко време и не се отразява толкова значително върху качеството и ефективността на хамалската услуга, заради краткия си срок.Но то друга страна, за да се попълни екипа за извършване на хамалски услуги трябва да се намери ново попълнение хамалин, който да се адаптира бързо към новите колеги хамали и работната среда, предлагана при извършването на хамалски услуги.
Адаптацията на новия хамалин и сработването с останалите от колектива хамали ,може да е много трудно и почти да не се случи.Дали ще е положително сработването на новия колега хамалин с останалите по-стари като колектив, хамали изцяло зависи от личните качества на съответния човек.
Хубавото, в случай на такава ситуация, при извършването на хамалски услуги от хамали е, че този кратък период може да се добие представа за адекватността на действията на останалите хамали от екипа и способността им да реагират адекватно и бързо, в така създалата се екстремна ситуация, по време на извършването на следващите хамалски услуги от хамалите.
Опита който се придобива от хамалите, когато колега хамалин отсъства за кратко време от работа поради неотложни причини свързани със здравето или от друг характер, а наличието на голямо количество хамалски услуги, които трябва да се извършат е значително, е безценен и много необходим .Необходим е защото не винаги работните условия при извършването на хамалски услуги от хамали са перфектни и често са съпроводени с различни екстремни ситуации, като липсата на важен за екипа колега хамалин.
Тогава чувството за импровизация и големия професионализъм на хамалите , могат да гарантират извършването на хамалската услуга на много високо ниво.Въпреки, че се налага да се сработват с нов колега хамалин, и работата по-извършването на хамалската услуга, ги притиска , в работата на хамалите, не се наблюдават много негативи и извършването на хамалската услуга върви винаги по-план.
При добре сработен екип от хамали, винаги е неприятно когато някой от колегите отсъства , но това не пречи да се справят с хамалската услуга защото са екип.

Натиск върху хамалите

09/11/09 0 COMMENTS

При толкова голяма конкуренция в сектора на извършването на хамалски услуги, осъществявани с помощта на хамали, нормално е ръководителите на фирмите в хамалския бизнес да търсят от своите хамали по голяма скорост и по-голямо качество при извършването на хамалските услуги, което би довело до промяна на начина на работа на самите хамали.
За да се повиши качеството на извършваната от хамалите, хамалска услуга е твърде вероятно те да бъдат подложени на известно количество натиск от своите ръководители.Което от своя страна би довело до по-голямо повишаване на напрежението и отговорността по време на извършване на същинската хамалска услуга.
В следствие на което, ако хамалите работещи във фирмата ангажирала се да извърши хамалската услуга, са с по-оскъден опит, по отношение на същината на хамалската работа, би довело до множество неволни грешки от страна на хамалите по време на работния процес.
Покачването на напрежението на работното място, в следствие на натиска, оказан от ръководителите на фирмата за извършване на хамалски услуги, върху хамалите никак не е полезен за практическото извършване на хамалската услуга, респективно това би се отразило и върху отношението на потребителите на хамалски услуги върху повторния избор на същата фирма.
От друга страна оказания натиск върху хамалите, ще разстрои досегашния им работен навик, с което ще с влоши още повече предлаганата хамалска услуга.Но това не е задължително да се случва на всяка цена.Натиска върху хамалите с цел подобряването на предлаганата хамалска услуга, може да бъде напълно излишен и дори вреден за самата фирма.
Натиска оказан върху хамалите е желателно да бъде възможно най – незабележим и малак, ако фирмата за извършване на хамалски услуги функционира нормално.Но ако фирмата за извършването на хамалски услуги изпитва временни затруднения, много полезно за нея, и за работещите хамали ще е да бъдат направени съпричастни и отношението към тях да не е под формата на натиск, а по-скоро нормален човешки разговор, защото човешкото отношение, дава преди всичко човешки резултати.
Общуването с хамалите е важна стъпка към правилното мотивиране за извършване на по-бързо и качествени хамалски услуги.Посредством правилно общуване с хамалите работещи във фирма за извършване на хамалски услуги се постига естествена съпричастност към моментната негативна ситуация.
Разликата при мотивацията на хамалите , които са стимулирани да подобрят извършването на хамалската услуга, посредством директен натиск, и с помощта на нормален човешки диалог е огромна.
При директен натиск временно се повишава напрежението и нервите необходими за приключване на хамалската услуга с успех, докато при мотивирането с помощта на основателни аргументи и логичен разговор, желанието за качествена работа, и подобряване на скоростта на изпълнение на хамалската услуга , ще са значително по-трайни и с по добър ефект, като за клиента на хамалската услуга , така и за изграждането на много добър екип.
Защото, много по лесно се работи с добър и сработен екип, с желание за работа.Изграждането на добър екип от хамали, при извършването на хамалската услуга е също много правилна стъпка за избягване на директния натиск.Но това е много продължителен и бавен процес, отнемащ години на съвместна работа, но когато се постигне извършването на хамалски услуги става по-лесно.

 Page 1 of 2  1  2 »