Хамалски услуги в София

31/07/10 0 COMMENTS

хамалиНай-бързото и качествено местене до нова къща или офис се прави чрез фирма за хамали. Но ако сами ще местите предмети би било добре да се съобразите с някои тънкости на хамалите. Преди да започнете работа си създайте обикновен план за преместване, като този план трябва да утвърждава ред при преместването: подготовка, като тук се включва и опаковането, качването му в превозното средство, транспорт, сваляне от транспортното средство, пренасянето, изваждане от кашоните и като за финал почистване на района. При подготовката за преместване на имуществото би било добре да решите дали са ви необходими специални инструменти, опаковки. Ако е необходимо разглобяване на някои предмети , то тогава ние ви съветваме да си гарантирате необходимите инструменти за това. При опаковането е препоръчително описвайте нещата в опаковките. При товаренето и разтоварването би било добре да да решите за най-добрият маршрут до камиона, който задължително трябва да се приближи по-близо до сградата. Нашият екип Ви препоръчва също така да запазите свободно място за транспортното средство. Транспорт: Най-важното тук е да изберете подходящо време за транспортирането. Препоръчително е да не е през най-натоварените часове и така самото преместване бъде свършен доста по-бързо. Според Евро Хамали първоначално избраният път за превозването трябва да бъде възможно по-къс. Евро Хамали ви съветва разопаковането от кашоните и подреждането да се вършат успоредно. Големите предмети / например телевизори/ако можете е добре още с разопаковането им да се сложат на избраното място. Най-важното – Бъдете организирани и следвайте нещата описани в плана.

Хамали в София – преместване

30/07/10 0 COMMENTS

hamaliБезпроблемно и бързо преместване възможно е да бъде извършено чрез фирма за хамали. Но ако сами ще местите предмети е препоръчително да знаете няколко тайни от професията. Преди да започнете работа си направете план за последователността на работа, който да има следната последователност: подготовка, като тук се включва и опаковането, товарене в буса, как ще се осъществи транспорта, разтоварване от камиона, пренос до новото място, разопаковането и като за финал изхвърляне на опаковки. При подготовката за пренасяне на дома или офиса е важно да имате предвид дали са ви необходими специални инструменти, опаковки. Може да се наложи и ремонт на шкафове,легла или гардероб , ние от Евро Хамали ви съветваме задължително да осигурите необходимите условия за работа. При опаковането е добре да описвайте нещата в опаковките. При товаренето и разтоварването е добра идея да помислете за най-добрият път до камиона, който задължително трябва да се намира колкото се може по-близо до входа. Нашият екип Ви препоръчва също така да се сдобиете и с паркинг за камиона. При преместването: Важното тук да решите времето за транспортирането. Съветваме ви да избегнете най-натоварените времена и със сигурност транспортирането на предметите ще бъде приключен доста по-скоро. Според нашите хамали първоначално начертания маршрут за транспортирането е добре да бъде възможно най-кратък. Екипът ни ви препоръчва разопаковането и подреждането да вървят ръка за ръка. Големите неща / например хладилницiте/при възможност е добре още при разтоварването да се сложат на избраното място. Последен съвет – Бъдете организирани и последователни.

Съвети от хамали – бързо преместване

01/07/10 1 COMMENTS

Ние Евро Хамали, ценим Вашето време и за това в тази статия ще Ви запознаем как по-бързо да преместите своето жилище или офис.
Най-бързото и качествено преместване може да извършите чрез фирма за хамали и хамалски услуги. Но ако сами ще местите имущество е добре да се съобразите с някои малки тънкости в хамалските услуги.

Първо си направете план на хамали за преместване, който да има следната последователност: подготовка и опаковане, товарене в камион, транспорт, разтоварване, пренос до новото място, разопаковане и подреждане, изхвърляне на опаковки.
При подготовката за пренасяне на дома или офиса е важно да предвидите дали са ви необходими специални инструменти, опаковки. Ако е необходимо разглобяване на накои предмети, ние от Евро Хамали ви съветваме да си осигурите необходимите условия за това. При опаковането задължително сортирайте и описвайте предметите в кашоните.
При товаренето и разтоварването помислете за най-краткия и свободен маршрут до камиона, който да се намира възможно най-близо до входа на сградата. Евро Хамали Ви съветва да запазите и място за паркиране на камиона.
Транспорт: Ключов момент тук е да изберете подходящ час на транспортирането на имуществото. Избягвайте пиковите и натоварени часове за хамалски услуги и със сигурност преместването ще се осъществи много по-бързо. Според нашите хамали предварително избраният маршрут за транспорт трябва да бъде възможно най-кратък.
Евро Хамали ви съветва разопаковането и подреждането да се вършат успоредно. По-големите предмети / например мебели/ е най-добре при възможност още при разтоварването да се поставят на желаното място.

Бъдете организирани и последователни.

 Page 2 of 14 « 1  2  3  4  5 » ...  Last »