Хамалите и майсторите

20/07/09 0 COMMENTS

Навлизането в личното пространство, както на хамали извършващи хамалски услуги, така и на майстори с различна насоченост е съпроводено с много и разнообразни усложнения.

Просто неизбежно е да се достигне момента в който да се прибегне до представените от тях услуги.Аспекта на работата и при извършването на хамалски услуги от хамали, и при ремонт на жилище е сходен.За това и последствията от емоционалността на двете събития може да бъде съпоставен на базата на ефект, който оставят след приключването си.

За разлика от ремонта при извършването на хамалски услуги, времето което е необходимо за завършване на работния процес е значително по- малко, с което се намалява и негативното въздействие на множеството досадни подробности свързани с тази работа.

Понякога ремонтните услуги,за разлика то хамалските, могат да се проточат доста дълго време и да се натрупа много негативна енергия в следствие на нарушаването на нормалното съществуване.

В зависимост от начина на извършването на хамалската услуга и ремонта, се наблюдава различна степен на замърсяване на обекта.Като при едно стандартно преместване по време на извършването на хамалска услуга от хамали, замърсяването на работния обект е в значително по- малко количество.Докато при мащабен ремонт се наблюдава, във определена фаза от работния процес, замърсяване до неузнаваемост.При директен поглед върху една та такава обстановка, обитателя на ремонтирания обект директно е попада във смесица от най-различни емоции свързани с несигурност.

При професионалното извършване на хамалски услуги тези емоции липсват , или са в много по-малки мащаби.Хамалите по време на извършването на хамалската услуга преобразяват изцяло обекта на своята работа, но без да оставят голямо количество отпадъци след себе си.

Една от най основните разлики между извършването на хамалски услуги от хамали и майсторите е, че при работата на хамалите по време на хамалската услуга се променя местообитанието на крайния потребител на услугата.Тази промяна също е съпроводена с влагането на емоции от страна на поръчителя, които често пъти са положителни с оглед на факта, че щом се е стигнали до наемането на хамали за извършване на хамалска услуга, преместването би осигурило своеобразно ново начало на събитията в живота на потребителя на хамалската услуга.

Физическата трудоемкост и при хамалите по време на извършване на хамалската услуга , и при строителите е в много големи мащаби, в повечето случаи заслепени от желанието за по бързо извършване на съответната хамалска или строителна услуга, крайния потребител не обръща особено внимание на този фактор.Ако поне за момент крайния потребител си даде сметка за енергията , която влагат и хамалите и строителите, по време на извършване съответно на хамалската или строителната услуга, ще бъде по-толерантен и снизходителен ако се наблюдават предпоставки за лек конфликт.

Както и след работата на хамалите, така и след работата на майсторите, когато се стигне до анализ и поглед на крайния резултат, при добре извършена услуга, емоциите са приятни и приповдигнати.

При малко повече проявено разбиране, както към работата на хамалите по време на извършваната от тях хамалска услуга, така им към строителите, а също така и към хората препитаващи се с физическа работа резултатите за всички страни ще са много добри.

Няма намерени мнения за тази статия. Ти може да си първият - коментирай!

Leave a Reply