Хамалогия

15/10/09 0 COMMENTS

При опит да се даде точна дефиниция на думата хамалогия, първото и асоциативно сравнения описваща я приблизително точно е извършването на хамалски услуги и всичко свързано с хамали, транспортиране, преместване, опаковане, на различни по размер и големина предмети.
Освен асоциацията с хамалските услуги и хамалите, доста осмислящо е твърдението, че под хамалогия може да се разбира всяка една тежка физическа или умствена дейност, носеща на изпълнителя на тази хамалска услуга много умора и изтощение за сметка на получаването на положителния краен резултат.
Умората в следствие на извършването на хамалски услуги е от доста различно естество, степента и се определя от натовареността на хамалина извършващ конкретната хамалска услуга, но при всички случаи, една услуга да е хамалска, и да се описва точно с думата хамалогия, умората настъпила при извършването и е в значителни размери.
Не е възможно да се извършва хамалска услуга от хамалин, описани като хамалогия, и умората де е в минимални количества.Това означава, че връзката между хамалогията и умората е винаги в наличност, и не може да се избегне.
В този ред на мисли всичко, което причинява умора или изтощение под една или друга форма, може да се счете за хамалогия.Хамалските услуги и хамалите постоянно и ежедневно се сблъскват с тази дума практически, и умората настъпила в следствие на прекия контакт с тази дума се определя като физическа.
При извършването на умствена дейност също настъпва умора, но естеството и изразяването и, е по съвсем различен начин.Общото между умората при хамалите, настъпила в следствие на извършването на хамалски услуги и умствената умора, е крайното изтощение.
Основна разлика между хамалската умора и умствената хамалска умора, е в средството за възстановяване на практическия хамалин и умствения хамали.Разбира се начина на почивка е чисто субективно понятие, но в общи линии предпочитанията за начина на почивка и възстановяване след умствена и практическа хамалска услуга се различават.
За да се възстанови хамалин, изморен от практическа хамалска услуга трябва достатъчно количество сън и храна, също така да не се занимава определено време с физическа дейност.Възстановяването от умствената хамалска услуга е сходно, трябва да се преустанови ангажирането на съзнанието със съответната хамалска задача, също така сън, и пълноценна храна.
Хамалогията може да се характеризира и като наука вместваща всички, способи и методи за извършването на хамалски услуги от всякакъв вид .Доста трудоемко и много времепоглъщащо ще е да се рамкира в общи линии всички средства за извършване на хамалски услуги, глобално погледнато почти всяка една работа е хамалогия, изключение правят мързелуването и почивката.
Хамалогията обхваща всички хора, извършващи хамалски услуги, под една или друга форма и ги характеризира като хамали.Подразделенията и вариантите на различните видове хамали също е страхотно обширно понятие.Названието на вида хамалин се определя от вида на хамалската услуга, която извършва.
В този ред на мисли, хамалогията, хамалите и хамалските услуги присъстват и са неделима част от всички професии, които ни заобикалят.Но в действителност, името им не се образува според номенклатурата, която трябва да се съдържа в думата хамалогия, защото все още няма създадена такава номенклатура.Не е и нужна, защото хамалогията си присъства, така или иначе, навсякъде.

Няма намерени мнения за тази статия. Ти може да си първият - коментирай!

Leave a Reply