Конфликти по време на преместване

19/12/09 0 COMMENTS

Не винаги при извършването на хамалски услуги от хамали, процеса по извършването на самата хамалска услуга минава гладко и планирано.Понякога са налице множество фактори влияещи негативно на настроението, както на самите хамали, така и на хората около тях.
Никак не е професионално от страна на хамалите да изпадат в конфликт един със друг по време на самото извършване на хамалската услуга.Най-малкото това прави лошо впечатление, първо за самите тях и в последствие се нарушава репутацията на самата фирма за хамалски услуги, в която работят хамалите.
При възникване на разногласие между намалите извършващи хамалската услуга, първо сигнално добрия тон преминава в спор, а в някои случаи, може и да прерасне в открит физически конфликт.Желателно е да се избягват такива ситуации на работното място , в случая полето на действие където се осъществява хамалската услуга от намалите.
Въпреки, че е малко вероятно да се случи, и твърде рядко човека, който е поръчал хамалската услуга може да стане свидетел на такава сцена не бива да се изключва потенциалната опасност.
По-високата култура, при подбора на намалите работещи във фирмата за извършване на хамалски услуги, значително би намалил конфликтите на работното място.Диалога между самите хамали и изясняването на всички потенциални причини, които могат да станат катализатор на скандал, по-лесно би се осъществил между разбрани и добри колеги.
Изясняването на йерархията и конкретизирането на задълженията на всеки един хамалин участващ във извършването на хамалската услуга, подобрява значително координацията и качеството на извършването и.
Не трябва да се наблюдава разделение на намалите от страна на ръководството, и толериране на отделни единици пред останалите. Защото това би подействало зле на качеството на извършване на хамалската услуга.
По-неприятния вариант е, по време на извършването на хамалска услуга да се стигне до разногласие с клиента, това трябва да се избягва на всяка цена от намалите, и да се подхожда много внимателно при прякото общуване на намалите по време на извършването на хамалската услуга.
Макар че понякога конфликта е неизбежен, дори и при често сменящите се условия по време на преместването, и различните по характер хамали, спора трябва да бъде решен в рамките на добрия тон и възпитание.
По този начин, дори и при едно такова действие , като извършването на хамалски услуги от хамали, би могло да се получи и нещо полезно, когато има изслушване между двете страни.
В обикновения спор, по време на преместване и извършване на хамалски услуги от хамали, няма нищо лошо, но много трудно се прави разлика между обикновения и добронамерен спорене, и прерастването му в скандал.
За хамалите нито спора, нито скандала са проблем, но е по-добре когато се избягват и двете по време на извършването на хамалската услуга, защото гладкото и бързо преместване и транспортиране от страна на хамалите, е показателно за много добри колегиални отношения по време на работа.Което от своя страна допринася за истински качествено и точно извършване на хамалската услуга.От което са доволни всички, както хамалите , така и техните шефове, и не на последно място, самия клиент.

Няма намерени мнения за тази статия. Ти може да си първият - коментирай!

Leave a Reply