Организация на фирма за извършване на хамалски услуги

31/07/09 0 COMMENTS

хамалиКогато дадена хамалска услуга се извършва от неквалифицирана хамалска фирма и неподходящи за извършването на този вид работа хора, неизбежно се стига до сблъсък с купища проблеми по време на извършването на хамалската услуга.
При структурирането на хамалска фирма, извършваща хамалски услуги е възможно да се направи асоциация със структурата и начина на управление при ръководството на дадена държава.Тогава фирмата занимаваща се с извършването на хамалски услуги ,би се превърнала в умален макет на всички звена съставляващи и спомагащи за контролирането и управлението на тази малка добре организирана и подредена държава.
За управлението на всяка държава е характерно да бъде представлявана и ръководена от група хора или определен човек.Хамалите във фирмата извършваща хамалски услуги ,респективно са ръководени и подчинени на човека заел началническа позиция.Задачата му ,не е в толкова огромни мащаби ,както при ръководителите на държави ,но отговорността и задълженията са на сходно ниво.Поетия ангажимент за осигуряване на достатъчно работа за хамалите работещи във фирмата за хамалски услуги ,от страна на водещата фигура го ангажира винаги да дава най-доброто от себе си и да се старае да взима максимално правилни решения.
Защото от поредицата от ежедневни решения ,които взима ръководителя на фирмата за извършването на хамалски услуги ,зависи наличието на достатъчна заетост за хамалите и останалия персонал.Съответно по- голямата заетост се отразява икономически положително както върху хамалите извършващи хамалската услуга ,така и върху ръководните органи и самата фирма.
Друго общо звено между структурирането на хамалската фирма извършваща хамалски услуги и държавното управление е наличието на различни подразделения.В държавното управление са обозначени като министерства.При фирмата извършваща хамалски услуги са налице подразделения различаващи се по спецификата на извършваната от тях дейност.Условно могат да бъдат разделени на звено занимаващо се с контакта с клиентите,логистично звено,транспортно звено,административно звено, изпълнително звено.Възможно е да са налични и спомагателни звена към всяко едно от горепосочените.
При фирмата използваща хамали за извършване на хамалски услуги в повечето случаи е почти невъзможно да се поддържат всички звена.Това налага квалифицирането на определени хора за съчетаване на различни качества спомагащи за съкращаването на звената ,които позволяват това.Или ако позволява работния процес на фирмата извършваща хамалски услуги ,функциите на няколко звена се поемат от един човек.
Заради множеството протичащи процеси по едно и също време ,държавата притежава много и различни средства за контрол.Добрия контрол и организираност спомагат за отдалечаването от хаоса.При фирмата занимаваща се с хамалски услуги ,контролен орган може да бъдат ръководството ,но в повечето случаи това не се налага.Защото средството за контрол на работния процес на хамалите по време на извършването на хамалската услуга може да се определи като автоматизирано.Когато потребителя на хамалската услуга е доволен и се чувства комфортно при заплащане на хамалската услуга ,значи хамалите са си свършили добре работата.Поради този факт ,контрол в повечето случаи не се налага.
До голяма степен и при двата вида организации водеща роля за успеха имат ръководните органи.Положителния развой е много важен и когато управлението не е на ниво негативния ефект е лавинообразен.При управлението на фирмата занимаваща се с извършването на хамалски услуги от хамали последствията от лошото ръководство се изразяват с напускане на този вид ниша.Докато при управлението на държава негативните последствия са с много по-голяма сила.

Няма намерени мнения за тази статия. Ти може да си първият - коментирай!

Leave a Reply