Хамалите и принадлежности

28/01/10 0 COMMENTS

В бизнеса с извършването на хамалски услуги, за да остане доволен клиента поръчал извършването на хамалската услуга извършвана от хамали, трябва да бъдат осигурени всички необходими предпоставки, за да може хамалите да си свършат работата възможно най-качествено и в уговорените срокове.
Основно място в осигуряването на тези предпоставки, за качествено извършване на хамалската услуга заема , осигуряването на здрави и удобни помощни средства, които да послужат на хамалите за улесняване и създаване на необходимите удобства за работа.
Без тези приспособления за работа трудно би могла да се извърши желаната от потребителя хамалска услуга.Доброто състояние на помощните средства на хамалите, които те използват ежедневно в работата си при извършването на хамалски услуги се определя преди всичко от качеството на тези инструменти.
Всяка държаща на себе си фирма за извършване на хамалски услуги осигурява нужните условия за работа на своите хамали, като се старае да инвестира във възможно най-качествените помощни средства за извършване на хамалската услуга.
Тъй като няма строго определени стандарти при класифицирането на нужните инструменти за пълноценното извършване на една хамалска услуга от хамали, най доброто нещо при избора на такива инструменти е, организатора да се посъветва със самите хамали, какви точно са желаните уреди, които биха подобрили максимално, извършването на дадена хамалска услуга.
Защото самите хамали със своя ежедневен опит, най-добре биха се справили с задачата да подберат най-доброто за тяхната работа.Хамалите имат най-близка представа за коефициента на полезно действие на по-често подменящите се помощни средства, които ползват при извършването на хамалската услуга.За това чрез допитване до самите хамали, ще се изберат най-полезните и качествени приспособления за извършване на хамалски услуги, които те ползват.
Друг много важен фактор при осигуряването на добри условия на хамалите за извършване на хамалската услуга е, самата поддръжка и профилактика на средствата, които те ползват в ежедневието си.Чрез редовно почистване и правилно и грижливо съхранение на инструментите за извършване на хамалските услуги, се повишава техния трудов живот и се избягва необходимостта от по-често прибягване до осигуряване на нови единици от приспособленията, които ползват хамалите по време на извършването на хамалската услуга.
Поддържането на качествена и богата база от инструменти и средства за извършване на хамалски услуги, допринася значително за сигурността на работния процес, и много по-качествена работна среда за самите хамали.
Също така дава много по-добра позиция на пазара за хамалски услуги спрямо другите фирми и хамали.По-доброто оборудване допринася за, по-добра репутация на хамалската фирма сред бъдещите клиенти, в следствие на доброто впечатление, предизвикано от отзивите на вече доволните клиенти, които няма как да не забележат лекотата и професионализма на хамалите по време на извършване на хамалската услуга.
По голямата част от доброто впечатление и репутация се дължи на хамалите, които са извършили хамалската услуга с качествени и добре подбрани инструменти.
Не трябва да се пренебрегва и факта, че за самите хамали, по време на извършването на хамалската услуга, работата с добри помощни средства би могла да е много по-лесна и приятна, отколкото да се измъчват със стари и компромисни сечива, които ще им донесат повече проблеми, по време на извършване на хамалската услуга, отколкото да са полезни за самите хамали.

Хамалите и мързела

24/01/10 0 COMMENTS

За да се извърши качествена хамалска услуга от хамали, единственото качество, което трябва да отсъства в характера на хамалите работещи във фирма за извършване на хамалски услуги , това е мързела.
Този толкова близък до всички хора ,чисто човешки недостатък, не подминава и работещите хамали, за съжаление този порок само им пречи да извършат качествено и на време хамалската услуга, с която са се заели.
Със сигурност мързелът, който е присъщ на всички нормални хора, може да окаже само и единствено негативно и неползотворно въздействие върху извършването на хамалските услуги от хамалите.Само по себе си, това качество не е особен проблем за самите хамали, а по скоро е проблем за техните работодатели.
Имено поради тази причина е много важно хората, които подбират персонала в една фирма за извършване на хамалски услуги да са с доста сериозен опит по отношение на правилната преценка при подбора на подходящите хамали за извършване на качествена хамалска услуга.
Понякога в много редки случаи това вредно качество на човешкия характер, не е толкова вредно, при извършването на хамалски услуги, дори е доста полезно за самите хамали по време на практическото извършване на преместването на тежките предмети.
В следствие на умерения мързел, и вродената природна интелигентност при някои от хамалите извършващи хамалски услуги, могат да се родят брилянтни идеи за по-лесно, и не толкова трудоемко извършване на хамалската услуга.
Възможно е мързела да се окаже катализатор на мисловни процеси свързани с чисто полевото извършване на хамалската услуга, а именно как по-лесно и бързо, един хамалин да извърши дадена хамалска услуга, така че, и работодателя във фирмата за извършване на хамалски услуги да е доволен.В същото време да са изцяло спазени и изискванията на клиента, и самия хамалин да не е вложил толкова много усилия за да извърши хамалската услуга.
Този начин на работа от хамалите извършващи хамалска услуга, е напълно реален, защото мързела поражда комбинативно и организаторско мислене, и точно поради тази причина е възможно да се третира и като полезно качество при хамалите извършващи хамалски услуги.
Разбира се това е компромисен вариант при извършването на хамалска услуга от хамалите.Желателно е самите хамали да притежават висока самодисциплина и желание за работа, както и самосъзнание и съвестност по време на извършването на възложената им хамалска услуга.
Защото мързела поражда и много дребни хитрини, които могат да изиграят много лоша шега на хамалите по време на преместването и да не успеят да завършат качествено и в точните срокове, хамалската услуга с която са се заели.
Нормално е хората, които не мързелуват поне мъничко да се срещат рядко, но в хамалските услуги е по-добре хамалите да са наясно в какъв размер могат да си позволят това.Ако мързелуването е в малко размери, и се ползва за отдушник, то тогава не би попречило значително на процеса по извършване на хамалската услуга.За съжаление по-често се наблюдава тенденция към злоупотреба, ако не се осъществява подобаващ контрол на работния процес по време на извършването на хамалската услуга.
Всяка фирма за извършване на хамалски услуги има своя политика и начин на работа, но за да остане на пазара, хамалите извършващи хамалската услуга са от много голямо значение, за това трябва да са добре подбрани.

Хамалите и лошия шеф

24/12/09 0 COMMENTS

Дори и най-малкото неприятно въздействие, от страна на ръководителите върху хамалите може да обърка значително правилната мотивация за извършването на хамалската услуга.Всеки нормално работещ човек, идва на работа с нагласата да се заеме с ежедневните си задължения и да свърши поставените му задачи, хамалите по време на извършването на хамалски услуги не правят изключение в това отношение.По този начин, когато всички си гледат работата в хамалската фирма, извършването на хамалски услуги става много по-лесно и организирано.
Едно от най-демотивиращите действия, които е способен да предприеме ръководителя на фирма за извършване на хамалски услуги, е да се държи зле с хората, които се грижат за задвижването на тази фирма.Негативното отношение към хамалите, преди да започнат извършването на хамалска услуга може да се отрази много негативно върху развитието на фирмата занимаваща се с транспортиране и преместване.
Не е желателно подхода към хамалите да е груб и първичен, достатъчно е да се обърне малко внимание, като на обикновени хора.Това действие от страна на ръководството би стимулирало допълнително желанието за работа, или поне не би настроило зле, самите хамали към извършваната от тях хамалска услуга.
Често пъти се наблюдава едно много ясно изразено надменно отношение от страна на ръководството към обикновените хамали.Когато с малко усилия, от страна на управляващите фирмата за хамалски услуги, се подобри диалога между хамалите и по-висшестоящите, ефекта от извършването на хамалската услуга ще е поразителен.
Хамалите са наясно със своето положение в йерархията на фирмата за извършване на хамалски услуги, и всеки ден приемат работата си и я извършват, защото това са им задълженията.Но едно просто действие, като употребата на добра дума, или нормално третиране , като човешки същества е способно да преобърне начина на извършването на хамалската услуга в много позитивно мероприятие.
Създаването на подходяща настройка за работа, от страна на ръководителите на фирмите извършващи хамалски услуги, е в интерес както на самите работодатели, така и на хамалите.
Почти винаги ръководителите са убедени, че дават прекалено големи заплати, а хамалите, че получават твърде малко за извършването на хамалската услуга. Хамалите , като работници са наясно с неизбежността на размера на месечното, или седмичното си възнаграждение и ще продължават да изявяват претенции към покачване , но позитивното отношение спрямо тях може да намали в пъти, недоволството от това , което получават.
Друг основен и много важен положителен фактор, който допринася за по-качествено и бързо извършване на хамалска услуга, в следствие на позитивно отношение, е че с течени на времето се изгражда добър, качествен и сработен екип, с желание за работа и изява на работното място, независимо от факта, че хамалите ежедневно се занимават с преместването на доста тежки предмети, по време на извършването на хамалската услуга.
Което неизбежно би довело да повече клиенти, респективно до по-голяма печалба за фирмата извършваща хамалската услуга, и в последствие, ако ръководителя е наистина добър, до повишаване на доходите на самите хамали извършващи хамалската услуга.
От позитивното отношение печелят всички, и работодатели, и хамали, и клиенти, но за съжаление е много трудно да се прилага ежедневно и своевременно, поради много причини.Поне може да се постараем.

 Page 5 of 10  « First  ... « 3  4  5  6  7 » ...  Last »