Хамалите и лошия шеф

24/12/09 0 COMMENTS

Дори и най-малкото неприятно въздействие, от страна на ръководителите върху хамалите може да обърка значително правилната мотивация за извършването на хамалската услуга.Всеки нормално работещ човек, идва на работа с нагласата да се заеме с ежедневните си задължения и да свърши поставените му задачи, хамалите по време на извършването на хамалски услуги не правят изключение в това отношение.По този начин, когато всички си гледат работата в хамалската фирма, извършването на хамалски услуги става много по-лесно и организирано.
Едно от най-демотивиращите действия, които е способен да предприеме ръководителя на фирма за извършване на хамалски услуги, е да се държи зле с хората, които се грижат за задвижването на тази фирма.Негативното отношение към хамалите, преди да започнат извършването на хамалска услуга може да се отрази много негативно върху развитието на фирмата занимаваща се с транспортиране и преместване.
Не е желателно подхода към хамалите да е груб и първичен, достатъчно е да се обърне малко внимание, като на обикновени хора.Това действие от страна на ръководството би стимулирало допълнително желанието за работа, или поне не би настроило зле, самите хамали към извършваната от тях хамалска услуга.
Често пъти се наблюдава едно много ясно изразено надменно отношение от страна на ръководството към обикновените хамали.Когато с малко усилия, от страна на управляващите фирмата за хамалски услуги, се подобри диалога между хамалите и по-висшестоящите, ефекта от извършването на хамалската услуга ще е поразителен.
Хамалите са наясно със своето положение в йерархията на фирмата за извършване на хамалски услуги, и всеки ден приемат работата си и я извършват, защото това са им задълженията.Но едно просто действие, като употребата на добра дума, или нормално третиране , като човешки същества е способно да преобърне начина на извършването на хамалската услуга в много позитивно мероприятие.
Създаването на подходяща настройка за работа, от страна на ръководителите на фирмите извършващи хамалски услуги, е в интерес както на самите работодатели, така и на хамалите.
Почти винаги ръководителите са убедени, че дават прекалено големи заплати, а хамалите, че получават твърде малко за извършването на хамалската услуга. Хамалите , като работници са наясно с неизбежността на размера на месечното, или седмичното си възнаграждение и ще продължават да изявяват претенции към покачване , но позитивното отношение спрямо тях може да намали в пъти, недоволството от това , което получават.
Друг основен и много важен положителен фактор, който допринася за по-качествено и бързо извършване на хамалска услуга, в следствие на позитивно отношение, е че с течени на времето се изгражда добър, качествен и сработен екип, с желание за работа и изява на работното място, независимо от факта, че хамалите ежедневно се занимават с преместването на доста тежки предмети, по време на извършването на хамалската услуга.
Което неизбежно би довело да повече клиенти, респективно до по-голяма печалба за фирмата извършваща хамалската услуга, и в последствие, ако ръководителя е наистина добър, до повишаване на доходите на самите хамали извършващи хамалската услуга.
От позитивното отношение печелят всички, и работодатели, и хамали, и клиенти, но за съжаление е много трудно да се прилага ежедневно и своевременно, поради много причини.Поне може да се постараем.

Конфликти по време на преместване

19/12/09 0 COMMENTS

Не винаги при извършването на хамалски услуги от хамали, процеса по извършването на самата хамалска услуга минава гладко и планирано.Понякога са налице множество фактори влияещи негативно на настроението, както на самите хамали, така и на хората около тях.
Никак не е професионално от страна на хамалите да изпадат в конфликт един със друг по време на самото извършване на хамалската услуга.Най-малкото това прави лошо впечатление, първо за самите тях и в последствие се нарушава репутацията на самата фирма за хамалски услуги, в която работят хамалите.
При възникване на разногласие между намалите извършващи хамалската услуга, първо сигнално добрия тон преминава в спор, а в някои случаи, може и да прерасне в открит физически конфликт.Желателно е да се избягват такива ситуации на работното място , в случая полето на действие където се осъществява хамалската услуга от намалите.
Въпреки, че е малко вероятно да се случи, и твърде рядко човека, който е поръчал хамалската услуга може да стане свидетел на такава сцена не бива да се изключва потенциалната опасност.
По-високата култура, при подбора на намалите работещи във фирмата за извършване на хамалски услуги, значително би намалил конфликтите на работното място.Диалога между самите хамали и изясняването на всички потенциални причини, които могат да станат катализатор на скандал, по-лесно би се осъществил между разбрани и добри колеги.
Изясняването на йерархията и конкретизирането на задълженията на всеки един хамалин участващ във извършването на хамалската услуга, подобрява значително координацията и качеството на извършването и.
Не трябва да се наблюдава разделение на намалите от страна на ръководството, и толериране на отделни единици пред останалите. Защото това би подействало зле на качеството на извършване на хамалската услуга.
По-неприятния вариант е, по време на извършването на хамалска услуга да се стигне до разногласие с клиента, това трябва да се избягва на всяка цена от намалите, и да се подхожда много внимателно при прякото общуване на намалите по време на извършването на хамалската услуга.
Макар че понякога конфликта е неизбежен, дори и при често сменящите се условия по време на преместването, и различните по характер хамали, спора трябва да бъде решен в рамките на добрия тон и възпитание.
По този начин, дори и при едно такова действие , като извършването на хамалски услуги от хамали, би могло да се получи и нещо полезно, когато има изслушване между двете страни.
В обикновения спор, по време на преместване и извършване на хамалски услуги от хамали, няма нищо лошо, но много трудно се прави разлика между обикновения и добронамерен спорене, и прерастването му в скандал.
За хамалите нито спора, нито скандала са проблем, но е по-добре когато се избягват и двете по време на извършването на хамалската услуга, защото гладкото и бързо преместване и транспортиране от страна на хамалите, е показателно за много добри колегиални отношения по време на работа.Което от своя страна допринася за истински качествено и точно извършване на хамалската услуга.От което са доволни всички, както хамалите , така и техните шефове, и не на последно място, самия клиент.

Хамали в болнични

14/11/09 0 COMMENTS

На всяко едно работно място има и предимства, и недостатъци.Предимно те се определят от средата на работа и нейното естество.Често пъти при повечето работни места, които са свързани с извършването на някаква дейност на открито, е твърде вероятно да се получат различни нежелани временни заболявания.
Но, по-голяма вероятност да се използва болничен е при извършването на хамалски услуги от хамали, това е така заради естеството на самата работа, и заради факта, че една голяма част от времето се прекарва на открито.При извършването на хамалски услуги, самото естество на работата е свързано с доста интензивно движение на тялото, и промяната в температурата в следствие на пренасянето на различни вещи от хамлаите ,за да бъдат натоварени в превозното средство, което ще ги транспортира до крайната точка на хамалската услуга.
Тази рязка промяна в температурата, може да доведе до твърде неприятна настинка при хамалите с по-лабилна имунна система , което да доведе до провеждане на домашно лечение.Това е твърде нежелано и вредно за качеството на хамалската услуга и за начина на работа на останалите колеги хамали, които са свикнали с начина на работа на своя болнав колега хамалин.
Негативното влияние на липсата на някой от хамалите в повечето случи е за кратко време и не се отразява толкова значително върху качеството и ефективността на хамалската услуга, заради краткия си срок.Но то друга страна, за да се попълни екипа за извършване на хамалски услуги трябва да се намери ново попълнение хамалин, който да се адаптира бързо към новите колеги хамали и работната среда, предлагана при извършването на хамалски услуги.
Адаптацията на новия хамалин и сработването с останалите от колектива хамали ,може да е много трудно и почти да не се случи.Дали ще е положително сработването на новия колега хамалин с останалите по-стари като колектив, хамали изцяло зависи от личните качества на съответния човек.
Хубавото, в случай на такава ситуация, при извършването на хамалски услуги от хамали е, че този кратък период може да се добие представа за адекватността на действията на останалите хамали от екипа и способността им да реагират адекватно и бързо, в така създалата се екстремна ситуация, по време на извършването на следващите хамалски услуги от хамалите.
Опита който се придобива от хамалите, когато колега хамалин отсъства за кратко време от работа поради неотложни причини свързани със здравето или от друг характер, а наличието на голямо количество хамалски услуги, които трябва да се извършат е значително, е безценен и много необходим .Необходим е защото не винаги работните условия при извършването на хамалски услуги от хамали са перфектни и често са съпроводени с различни екстремни ситуации, като липсата на важен за екипа колега хамалин.
Тогава чувството за импровизация и големия професионализъм на хамалите , могат да гарантират извършването на хамалската услуга на много високо ниво.Въпреки, че се налага да се сработват с нов колега хамалин, и работата по-извършването на хамалската услуга, ги притиска , в работата на хамалите, не се наблюдават много негативи и извършването на хамалската услуга върви винаги по-план.
При добре сработен екип от хамали, винаги е неприятно когато някой от колегите отсъства , но това не пречи да се справят с хамалската услуга защото са екип.

 Page 3 of 6 « 1  2  3  4  5 » ...  Last »