Хамалски взаимоотношения

10/08/09 0 COMMENTS

Опорочаването и използването на думата хамалин като нарицателно в ежедневието все повече оправдава смисъла, които е вложен при употребата му.Това е твърде неправилно и грешно от много гледни точки, но за съжаление реалността на взаимоотношенията между хората през последните години значително наподобява хамалска услуга и то в най-лошия и вариант.
Някъде се загубиха изрази като “Добър ден”,”Моля”,”Благодаря”,”Довиждане”,сякаш някоя страхотно добра група от хамали ги е изнесла от речника на съвременното поколение и ги е поставила на дъното на камиона по време на извършването на хамалската услуга.
За съжаление първичността на хамалската услуга извършвана от хамали е много подходяща за да се опише съвременните отношения между учител и ученик.В цялото това пренасяне от един режим към друг се е загубило уважението, с което трябва да се подхожда при разговора между двете страни.Отношенията се превръщат в нещо формално и често пъти не толкова приятно заради взаимната ненавист и нетърпимост между двете страни.Тези взаимоотношения нямат общо с нито един хамалин или извършваната от него хамалска услуга.По-скоро са резултат от трудното ежедневие на средностатистическия обитател на тази държава.
Това положение може да е в следствие на неуморната работа на интелигентните хамали сменящи се при управлението, които със всякакви средства и извършването на специфични хамалски услуги спомогнаха за превръщането ни в стадна общност от оцеляващи.
Принудителното влагане на енергия в измислянето на начин за задоволяване на ежедневните нужди възпрепятства влагането на въображение в други не комерсиални неща, с което се променя и самата гледна точка на индивида.
Асоциирането му с хамалин и хамалска услуга е твърде повърхностно, но се намират и много общи неща от гледна точка на рутината в ежедневието.
При хамалите извършващи хамалска услуга си има определена методика, подхода при пренасянето е ясен и утвърден.Групата от хамали взима предметите, натоварва ги в средството за транспортиране и ги транспортира до мястото на доставка, след което ги разтоварва.И това се повтаря всеки път по време на работа.
В повечето от ежедневните дейности, които се извършват, по същия начин се наблюдава методика, както при хамалите по време на извършването на хамалската услуга.
Общото е, че по време на всяка една работа се попада неизбежно в ежедневен тунел без странично разнообразие.И когато почивните моменти не се употребяват за пълноценно развитие се стига до закърняване на начина на мислене.
Никой не се е родил хамалин или с хамалски манталитет, но постоянното и ежедневно натоварване и несигурност притъпяват изтънчеността на сетивата.
Нарицателното хамалин не се употребява по предназначение, защото трудно някой би избрал по собствена воля без да е принуден от обстоятелствата да се нагърби с извършването на хамалски услуги.
Извършването на хамалски услуги от хамали е просто работа като всички останали и не необходимо да се опорочава като се прилага за характеризиране на неприятни постъпки.Могат да се намерят много по- подходящи думи за прилагане в такива ситуации.
Хамалските услуги извършвани от хамали с още по-голяма сила могат да опровергаят твърдението,че не трябва да се употребяват като нарицателно за такива действия,ако по едно или друго стечение на обстоятелствата е имало възможност да се наблюдава работата на професионални хамали по време на извършване на хамалската услуга за която са били наети.

 Page 2 of 2 « 1  2